Na Trgu Toneta Čufarja bodo na predlog občanov v sklopu participativnega proračuna postavili urbane klopce in uredili talne igre. / Foto: Gorazd Kavčič

Urbane klopce in talne oznake na Čufarjevem trgu

Občina Jesenice bo v okviru participativnega proračuna v prihodnjih dveh letih izvedla enaindvajset projektov v skupni vrednosti 280.000 evrov. Med projekti, ki so jih izglasovali občani, so med drugim urbane klopce in talne igre na Čufarjevem trgu, nov kolesarski poligon na Plavžu, obnova fasade gledališča, ureditev igrišča na Kočni, ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici ...

Jesenice – V jeseniški občini so občani letos prvič dobili možnost, da soodločajo o porabi dela proračunskih sredstev. V sklopu participativnega proračuna, ki so ga poimenovali JES odločam, so na Občini Jesenice prejeli 150 predlogov projektov, od tega so jih 56, ki so izpolnjevali kriterije in so izvedljivi, uvrstili na glasovanje. To se je zaključilo prejšnji teden, in kot so sporočili z Občine Jesenice, so občani izglasovali 21 projektov, ki jih bodo uresničili v naslednjih dveh letih. Občina bo za njihovo izvedbo v proračunih za leti 2022 in 2023 namenila 280.000 evrov.

Med izglasovanimi projekti so denimo nov kolesarski poligon na Plavžu, obnova fasade na gledališču, ureditev igrišča na Kočni, ureditev sredinskega otoka v krožišču na Hrušici, nova igrala ob Domu Pristava, postavitev urbanih klopc in ureditev talnih iger na Čufarjevem trgu ...

Glasovanja se je udeležilo 14 odstotkov vseh upravičencev, najnižja udeležba je bila v Krajevni skupnosti Plavž, kjer je znašala manj kot štiri odstotke, najvišja pa v Planini pod Golico, kjer je presegla 57 odstotkov.

Kljub temu je jeseniški župan Blaž Račič na splošno zadovoljen z odzivom na projekt, ki so se ga na Jesenicah lotili prvič. Želi si, da bi bili občani aktivni državljani.

»Prav spodbujanje aktivnega državljanstva pa je bil eden od namenov tega projekta,« je poudaril župan, ki si želi, da bi čez dve leti, ko bodo projekt znova izvedli, prejeli še več predlogov in dosegli še boljšo udeležbo.