Iz skupine Arriva, ki izvaja javni potniški prevoz, so sporočili, da bodo PCT-pogoj pri sodelavcih izvajali in da so na to ustrezno pripravljeni. Glede preverjanja PCT-pogoja pri potnikih pa so imeli včeraj usklajevalni sestanek s pristojnim ministrstvom, podrobnejše informacije za potnike bodo pravočasno objavili na spletni strani www.arriva.si. / Foto: Gorazd Kavčič

PCT-pogoj obvezen skoraj povsod

Od jutri bo PCT-pogoj obvezen praktično za vse zaposlene in uporabnike storitev. »Epidemija je dinamičen proces, ki od vseh nas zahteva veliko prilagajanja. Zavedamo se, da vse spremembe niso prijetne, toda na žalost drugih možnosti nimamo več,« je dejal državni sekretar Franc Vindišar.

Ljubljana – Od jutri dalje morajo skladno z vladnim odlokom PCT-pogoj za čas oprav­ljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno oprav­ljajo dejavnost. Za opravljanje dela se PCT-pogoj izpolnjuje tudi s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, ni pa to podlaga za pridobitev QR-kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev, je na včerajšnji novinarski konferenci opozoril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in dodal: »Sredstva za samotestiranje s testom HAG zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru neizpolnjevanja PCT-pogoja delodajalec uporabi ukrepe skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.«

PCT-pogoj morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami. Vsi potrošniki, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo hitri antigenski test opravljati na 48 ur ali PCR-test na 72 ur.

Prav tako morajo PCT-pogoj izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov ... ob sprejemu ali ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

PCT-pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali prve tri razrede osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pa tudi osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma odraslega, ki ni sposoben skrbeti zase, ter učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Izjema nujna medicinska pomoč

V zdravstvenem sistemu PCT-pogoja ni treba izpolnjevati le v primerih nujne medicinske pomoči. Med izjemami so še nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanje javnega reda in miru, varnost in obramba ter zaščita in reševanje.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vendar pozor: ta izjema ne velja v trgovskih centrih. PCT-pogoj bodo preverjali ob vstopu v trgovski center, je včeraj pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Preverjanje PCT-pogoja

Odlok določa tudi, da preverjanje izpolnjevanja PCT-pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. »To ni omejevalni pogoj, ampak s tem pustimo gospodarstvo odprto. Z malo truda se to da nadzorovati, vsaj naši sosedje Avstrijci to dokazujejo,« je še pojasnil Simon Zajc.

PCT-pogoj osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju (QR-koda ali drugo potrdilo). Sprememba je pri prebolevnikih, ki pogoj izpolnjujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. Vlada je torej pogoj prebolelosti znova skrajšala z osem na šest mesecev. »S to spremembo pogoj izenačujemo z večino držav Evropske unije,« je povedal državni sekretar Vindišar.

Med izjemami torej od srede dalje tudi ni več obisk bencinskih servisov, bank, trgovin s tehničnim blagom, verskih obredov ...

Kakšni so odzivi

»Po novem odloku morajo od 15. septembra tudi uporabniki poštnih storitev, torej stranke, ki storitev opravijo v poštni poslovalnici, izpolnjevati PCT-pogoj. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bo izvajanje naših storitev potekalo varno in nemoteno,« so sporočili iz Pošte Slovenije in dodali, da pa izvajalci storitev Pošte Slovenije strankam niso dolžni dokazovati izpolnjevanja tega pogoja.

PCT-pogoj velja tudi za zaposlene in uporabnike storitev na področju javne uprave. Na Občini Tržič v prejšnjem tednu še niso preverjali izpolnjevanja tega pogoja, po presoji direktorja občinske uprave Klemena Srne je bil odlok še nejasen in je zahteval korekcije. Na podlagi spremenjenega odloka, ki bo začel veljati jutri, bodo izdali interna navodila. »Preverjanje se bo predvidoma izvajalo v sprejemni pisarni ob vhodu v občinsko stavbo ali pri javnem uslužbencu, ki bo prišel v stik z uporabnikom, oziroma v kombinaciji obojega,« je pojasnil Srna.

Iz dm Studia, ki ima frizerski in kozmetični salon tudi v Kranju, so sporočili, da sodelavcem že omogočajo samotestiranje na delovnem mestu, pod nadzorom nadrejene osebe. »Želimo, da imajo vsi sodelavci možnost testiranja na hiter in enostaven način, predvsem zaradi varnosti na delovnem mestu, tako za stranke kot tudi za zaposlene,« so pojasnili in dodali, da preverjanje PCT-pogoja za stranke poteka s pomočjo aplikacije za preverjanje QR-kode, ki jo skenirajo. »To ni najbolj prijetno opravilo, ampak je v trenutni situaciji nujno. Seveda pa pogoji delno vplivajo tudi na obisk studia.«

V Domu upokojencev Kranj za zaposlene izvajajo testiranja na covid-19 enkrat tedensko, tako kot je to določeno, vendar ne s samotestiranjem. »Pri obiskovalcih preverjamo PCT-pogoj ob vstopu v dom. Večina to odobrava in sprejema. Sproti jih zaprošamo za razumevanje in spoštovanje odloka. Odgovornost je na vseh nas, ki smo in prihajamo v stik stanovalci, da odgovorno pristopimo k spoštovanju ukrepov in zdravi vstopamo v dom,« je pojasnila direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar.

Uporaba zaščitne maske

Glede uporabe zaščitnih mask (in izjem) v istem vladnem odloku ni sprememb glede na prejšnji teden. Maske ostajajo obvezne v notranjih prostorih in tudi zunanjih, kjer ni mogoče zagotavljati medsebojne razdalje 1,5 metra.

Tudi pogoji za vstop v Slovenijo do 19. septembra ostajajo nespremenjeni.

Epidemiološke razmere

V prejšnjem tednu smo znova imeli večkrat po tisoč okužb s koronavirusom na dan. Včeraj se je v bolnišnicah zdravilo že 312 covidnih bolnikov, od tega 74 na intenzivni negi. »Epidemija nas ne sme deliti, temveč ravno nasprotno, mora nas povezovati. Okoliščine od nas v tem trenutku zahtevajo, da ukrepamo odločno in s tem zaščitimo življenja ljudi. Odlok PCT je bil pripravljen z namenom, da zagotovi maksimalno zaščito vseh državljanov Republike Slovenije. Posebna skrb je namenjena omejenim kapacitetam zdravstvenega sistema. Ta trenutek imamo aktivnih že deset covidnih bolnišnic in s povečevanjem potrebnih kapacitet za covid je pričakovati pomembno zmanjševanje rednih programov. Prosim vas za dosledno izvajanje vseh teh ukrepov,« je še povedal Franc Vindišar in znova pozval k cepljenju proti covidu-19. S prvim odmerkom je cepljenih 58 odstotkov starejših od 18 let in 49 odstotkov celotne populacije. Polno cepljenih je 53 odstotkov starejših od 18 let in 44 odstotkov celotne populacije.

Termini cepljenj

Občina Železniki bo v sodelovanju z ekipo Ambulante Košir izvedla odprto cepljenje brez predhodne najave ta petek od 18. ure do 18.30 v Gasilskem domu Davča in v torek, 21. septembra, od 18. ure do 18.30 v Dvorani Ivana Groharja v Spodnji Sorici. Na voljo bosta cepivi Pfizer in Janssen. S seboj prinesite zdravstveno kartico, in če imate, tudi kartonček prvega cepljenja in cepilno knjižico.

Cepljenje brez naročanja bo v Zdravstveni postaji Naklo danes od 12. do 14. ure, v TIC-u v Škofji Loki od 8. do 12. ure, v ZD Tržič pa od 14. ure do 16.30. Do konca tedna naj bi s tretjim odmerkom cepili tudi stanovalce Doma Petra Uzarja Tržič.

V sredo in četrtek se v kranjski vojašnici nadaljuje cepljenje naročenih in nenaročenih, pa tudi prejšnji teden začeto množično cepljenje starostnikov s tretjim odmerkom (starostna meja se spušča na 70 let). V načrtu ostaja tudi petkovo cepljenje koncesionarjev v sistemu ZD Kranj ter redovnic in duhovnikov v samostanih Repnje, Brezje, Trstenik.