Zapleti s smučiščem Zatrnik se nadaljujejo

Gorjanski občinski svetniki so na izredni seji županu Petru Torkarju podelili posebno pooblastilo, da jih bo zastopal v postopku, ki ga je RTC Zatrnik sprožil pred upravnim sodiščem.

Zgornje Gorje – V Gorjah so imeli v sredo še eno izredno sejo, povezano z oživitvijo smučišča Zatrnik. Družba RTC Zatrnik, ki želi smučišče obnoviti, je namreč na upravno sodišče vložila tožbo zoper majski sklep Občinskega sveta Občine Gorje. Gre za dokaj zapletene pravne postopke, družbo RTC Zatrnik pa pri tem zastopa odvetniška družba Senica.

V tožbi, ki so jo na Občini Gorje prejeli sredi avgusta, RTC Zatrnik zaradi dvoma v nepristranskost zahteva izločitev župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi, ki so jo v RTC Zatrnik vložili zoper januarski sklep občinske uprave. Ta je s sklepom ustavila predhodni postopek ugotavljanja potrebe po žičniških napravah, obenem pa odločila, da stroški postopka pri tem niso nastali.

V RTC Zatrnik so se februarja pritožili na del sklepa, po katerem bi morali sami kriti stroške postopka. Hkrati pa so v pritožbi zaradi dvoma v nepristranskost zahtevali izločitev župana Petra Torkarja iz nadaljnjih postopkov.

Na majski seji so gorjanski občinski svetniki izločitev župana zavrnili. Zato se je RTC Zatrnik z zahtevo po izločitvi župana in tudi po povrnitvi odvetniških stroškov in stroškov izvedenca zdaj obrnil na upravno sodišče.

Ker je tožena stranka gorjanski občinski svet, so na sredini izredni seji gorjanski občinski svetniki županu Petru Torkarju podelili posebno pooblastilo, da jih bo zastopal v postopku pred upravnim sodiščem, dali pa so mu tudi soglasje, da za to lahko pooblasti drugo osebo.

Saga o oživitvi smučišča Zatrnik se tako nadaljuje. Gorjanski občinski svetniki so že decembra lani v predhodnem postopku ugotavljanja potrebe po žičniških napravah zavrnili obstoj javnega interesa za oživitev žičniških naprav na Zatrniku in s tem pokazali nasprotovanje oživitvi smučišča. Sledil je sklep občinske uprave, s katero so zaradi spremembe zakonodaje ustavili omenjeni predhodni postopek, zdaj pa se postopki nadaljujejo v smeri podelitve koncesije. Na potezi je tako ponovno gorjanski občinski svet, ki mora sprejeti odlok o koncesiji. Po napovedi župana Petra Torkarja bodo o odloku odločali še letos, a le, če s strani RTC Zatrnik ne bodo ponovno prejeli dodatnih zahtev, o katerih bodo morali odločati.