Predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik ob izviru Kamniške Bistrice, kjer od nedelje na neprimernost kopanja v izviru opozarja tudi rumena tabla.

Ne kopajmo se v izviru Kamniške Bistrice

Tako opozarjajo predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico in Jamarskega kluba Kamnik, ki so v nedeljo ob izviru Kamniške Bistrice namestili tablo, s katero obiskovalce obveščajo o občutljivosti tega okolja.

Kamniška Bistrica – »Dragi obiskovalci, dobrodošli. Izvir reke Kamniške Bistrice je naravna vrednota državnega pomena. Je tipičen kraški izvir, največji v Kamniško-Savinjskih Alpah. Voda priteka na površje v več izvirih in je zajezena v majhno, izvirno jezerce. Gre za zelo občutljiv habitat, v katerem živijo tipične izvirske rastlinske in živalske vrste, ki jih drugje ne najdemo. Izvir Kamniške Bistrice posredno napaja zajetje Iverje, ki z vodo oskrbuje več kot 20 tisoč Kamničanov. Kopanje v izviru močno spreminja mikrobiološko sestavo vode in posledično uničuje življenje v njej. To je naš biser, vir življenja, kamniški naravni spomenik. Vsem polagamo na srce – spoštujmo ta biser! Ne posegajmo v ta občutljivi in sveti prostor. Ne kopajmo se v njem! Vsi pa ga lahko občudujemo in se napajamo iz njegove lepote in čistosti. Smo eni najsrečnejših prebivalcev Zemlje, ker se lahko odžejamo z eno najkvalitetnejših izvirskih voda. Našim prednikom so bili izviri sveti, čuvali so jih kot največje bogastvo in vanje niso posegali. Naj bodo sveti tudi nam,« so predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico in Jamarskega kluba Kamnik zapisali na opozorilno tablo, ki so jo v nedeljo, 29. avgusta, pritrdili na drevo ob izviru.

S tablo kopanja ne prepovedujejo (prepovedi dejansko (še) ni, lahko pa jo izreče le država), ampak na prijazen način svetujejo in pojasnjujejo, zakaj kopanje v izvirskih vodah ni primerno.

»Jamarji zadnja leta delamo celovite analize izvirskih vod v dolini Kamniške Bistrice, rezultati pa nas opozarjajo, da se kakovost teh voda slabša. Vsaj v poletnem obdobju imajo ti izviri zelo slabo mikrobiološko sliko. Naši cilji v prihodnje so, da dolino Kamniške Bistrice skupaj z izvirskimi vodami ohranimo in da je ne uničujemo še naprej. Začeli smo s postavitvijo table pri samem izviru, od koder se voda steka, nadaljevali pa bomo še pri drugih izvirih. Če želimo, da bomo Kamničani v prihodnje zopet pili dobro in kakovostno vodo – ta hip namreč ni tako –, moramo urediti razmere v dolini Kamniške Bistrice. Današnji poziv ljudem, naj se ne kopajo, je tudi moralnega značaja, saj tako želimo obiskovalcem doline povedati, da je izvir Kamniške Bistrice za nas strateško in tudi drugače zelo pomemben in si zares ne želimo, da se v njem dogaja, kar se. Kakšne natanko so posledice kopanja v izvirski vodi, bomo natančno še morali ugotoviti, že zdaj pa vemo, da te niso nepomembne, kar se tiče kakovosti vode,« je povedal dr. Rajko Slapnik, predsednik Jamarskega kluba Kamnik.

Predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico so opozorili, da največji problem predstavlja množično kopanje organiziranih skupin, ki v Kamniško Bistrico prihajajo v okviru zasebnega podjetja, ki tovrstno dejavnost trži. Ali bo tabla naletela na razumevanje in bo kopalcev manj, bo pokazal čas, je pa to žal malo verjetno, saj smo kopalce lahko opazovali med samo postavitvijo table, prav tako so se na akcijo že odzvali ljubitelji kopanja v mrzlih vodah, ki so sporočili, da se bodo kopali, dokler to ne bo izrecno prepovedano.