Komunalno infrastrukturo so s prerezom traku svojemu namenu tudi uradno predali predsednica komisije za starejše gasilke in gasilce PGD Polje Marinka Potrč, župan Aco Franc Šuštar in predsednik Moto kluba Mak Matjaž Kuhta. / Foto: Tina Dokl

Pridobitev za prihodnjih sto let

V občini Vodice so se z uradnim odprtjem razveselili nove komunalne in cestne infrastrukture, ki so jo v naseljih Povodje, Vojsko, Polje pri Vodicah, Utik in Bukovica zgradili v zadnjih dveh letih.

Polje pri Vodicah – Slavnos­tno odprtje nove komunalne infrastrukture so v soboto pripravili v naselju Polje pri Vodicah, ki leži v središču občine, hkrati pa ima odslej na vseh šestih krakih od začetka do konca naselja sodobno urejeno komunalno in cestno infrastrukturo.

Dvoletni projekt, ki se ga je Občina Vodice ob podpori evropskih in državnih sredstev lotila skupaj z Občino Medvode in Mestno občino Ljubljana, je občanom Vodic prinesel več kot devet kilometrov kanalizacije (od Čistilne naprave Vodice mimo Bukovice in Utika, skozi Polje, ob Skaručni mimo Vojskega in Povodja), več kot štiri kilometre novih cest, deset prehodov za pešce, trinajst hitrostnih ovir, dvajset parkirišč, več kot tri kilometre površin za pešce, več kot tri kilometre nove javne razsvetljave in skoraj dva kilometra novega vodovoda. V večjem delu sta bila hkrati obnovljena tudi telekomunikacijsko omrežje in plinovod.

Celotna vrednost v občini Vodice, ki bo sofinancirana iz Kohezijskega sklada, državnih in občinskih sredstev, je 5,6 milijona evrov, občina pa je po gradnji kanalizacije za celovito ureditev cest iz občinskega proračuna namenila še dobra dva milijona evrov.

Priklop objektov bo možen prihodnje leto

»Vse našteto je za našo občino res velika pridobitev in dobra osnova za nadaljnji razvoj občine ter povezavo med naselji in danes se lahko upravičeno veselimo, saj smo dobili komunalno in cestno infrastrukturo, na katero smo lahko ponosni in nam bo služila vsaj nadaljnjih sto let,« je zbrane občane pred gasilskim domom PGD Polje pri Vodicah nagovoril župan Aco Franc Šuštar.

Kdaj pa se bodo objekti iz občine Vodice dejansko lahko priklopili na kanalizacijo in Centralno čistilno napravo Ljubljana? »Cevi za kanalizacijo so že položene, trenutno gradimo še tri objekte, in sicer zadrževalnik v Vodicah pri čistilni napravi, ter dve črpališči – v Polju in pod Skaručno. Ko bo to zgrajeno in ko bo manjkajoči kanal med Šmartnim in Črnučami zgradila še Mestna občina Ljubljana, potem bomo vsi skupaj pridobili uporabno dovoljenje, s tem pa dovoljenje, da začnemo priklapljati objekte. Z naše strani bodo gradnje zaključene letos, z ljubljanske pa prihodnje leto, tako da bodo priklopi mogoči nekje konec leta 2022,« je še pojasnil župan.

Po prenovljenih cestah so se po slovesnem odprtju s svojimi starodobnimi motorji prvi zapeljali člani Moto kluba Mak Vodice.