Župan Jože Sodja s prejemniki priznanj vlade, uprave za zaščito in reševanje ter častnih znakov Občine Bohinj

Županov dan zdravja

Na prireditvi, ki jo v Bohinju vsako leto pripravijo v sklopu občinskega praznika, so podelili častne znake Občine Bohinj ter priznanja vlade in uprave za zaščito in reševanje tistim posameznikom in organizacijam, ki so se posebno izkazali v boju proti širitvi epidemije ter skrbi za zdravje in varnost občanov nasploh.

Bohinjska Bistrica – V Bohinju že nekaj let v okviru občinskega praznika organizirajo tudi Županov dan zdravja, prireditev, namenjeno promociji zdravja. Vsako leto se posvetijo drugi aktualni temi, letos tako z aktivnostmi oziroma delavnicami, ki sta jih pripravila Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica in društvo Invalid Bohinj, pozornost posvečajo duševnemu zdravju, s povabilom strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa tudi spodbujanju cepljenja.

Spominske znake vlade za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 so prejeli: Robert Jensterle, Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica, Lucija Dobravec Odar, Ivana Lapajne, Mihela Odar, Matic Urbanc, Silvo Režek in Srečko Čemažar. Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas v Bohinju je ob 120-letnici delovanja prejelo zlato priznanje Uprave RS za zaščito in reševanje, posthumno so zlati znak Civilne zaščite podelili tudi Francu Kramarju, nekdanjemu poslancu državnega zbora in dolgoletnemu županu Bohinja. Marjan Cvetek Je prejel bronasto priznanje, PGD Bohinjska Češnjica in PGD Stara Fužina pa srebrni priznanji Uprave RS za zaščito in reševanje.

Župan Jože Sodja je podelil tudi tri priznanja Občine Bohinj. Častni znak občine so prejeli Zdravstveni dom Bohinj za prizadevanja in uspešno izvedbo cepljenja proti covidu-19, dolgoletni direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik za prizadevanja in pomoč pri ohranitvi zdravstvenega doma v Bohinju ter podporo stalnemu izboljševanju standarda zdravstvenih storitev v občini, in Civilna zaščita Občine Bohinj za hiter, učinkovit in organiziran odziv na krizno situacijo, ki jo je povzročila epidemija koronavirusne bolezni.