Septembra začetek arheoloških raziskav

Občina Gorenja vas - Poljane je pridobila nepovratna sredstva za ureditev arheološkega najdišča v središču Poljan.

Gorenja vas, Poljane – Občini je na javnem razpisu ministrstva za kulturo uspelo pridobiti sredstva za sofinanciranje ureditve zunanjih prireditvenih prostorov v vaškem jedru Poljan. Za projekt so jim odobrili 325 tisoč evrov oziroma osemdeset odstotkov upravičenih stroškov, so pojasnili na občini in dodali, da bo prireditveni prostor urejen na območju delno raziskanega arheološkega najdišča v središču Poljan.

»Projekt obsega dokončanje arheoloških raziskav s prezentacijo najdb stavbne dediščine, zunanje ureditve in nakup potrebne opreme,« so razložili na občini. Zaključek projekta, so še pojasnili, pa bo mogoč šele po odstranitvi pred kratkim odkupljene opuščene trgovine. Ta se namreč nahaja na lokaciji po vojni porušene baročne cerkve, kjer so našli tudi ostanke starejše gotske cerkve in apside ter naselbin iz romanske dobe. Arheološke raziskave bodo začeli v septembru, jeseni pa mora biti zaključena tudi glavnina ostalih del, so poudarili na občini. »Projekt predstavlja le manjši del širšega koncepta preureditve vaškega jedra Poljan in pomeni realizacijo dolgoletnih načrtov po primerni predstavitvi bogatega in spomeniško zaščitenega arheološkega najdišča v središču Poljan, za kar pa zaradi poplavne ogroženosti vse do realizacije protipoplavnih ukrepov ni bilo mogoče dobiti potrebnih soglasij pristojnih ustanov.«