Nova urbana oprema

Gre za projekt, v katerem sodelujeta Občina Medvode in Mestna občina Ljubljana.

Medvode – Na območju Šmarne gore je Občina Medvode skupaj z Mestno občino Ljubljana v okviru projekta URBforDAN začela postavljati novo urbano opremo. Dela bodo potekala predvidoma do konca avgusta. V tem času bo lahko na območju gibanje nekoliko ovirano, zato obiskovalce pozivajo k dodatni previdnosti.

Na vstopne točke bodo namestili informacijske table in kolesarska stojala. V sodelovanju s Planinskim društvom Šmarna gora bodo posodobili tudi označevanje poti in obnovili oziroma po potrebi nadomestili klopi ob poteh in na razglednih točkah. Podobne ureditve so v Ljubljani že izvedli na območju Golovca, ki so jih uporabniki pohvalili, zato so se odločili, da jih razširijo še v šmarnogorski gozd. »Namen projekta URBforDAN je upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih. Želi izboljšati razmere tako za lastnike kot tudi za obiskovalce gozdov. Območje Šmarne gore je v zadnjih letih podleglo velikemu pritisku obiska, predvsem zaradi svoje rekreacijske funkcije. Ta se je še posebno v času zapiranja države ter omejitev še povečala. Namen projekta je usmerjati obiskovalce na označene poti ter jih seznaniti z gozdnim bontonom, istočasno pa jih tudi izobraževati o naravni in kulturni dediščini na danem območju,« pojasnjujejo na Občini Medvode. Na njihovem območju bo nova oprema na vstopnih točkah Zavrh – Vozna pot, Zavrh – rojstna hiša Jakoba Aljaža, Spodnje Pirniče – Peske, Pri Kovač, Vikrče – Turnc in Vikrče – zemljišče PGD Spodnje Pirniče.

V sklopu projekta že poteka nadgradnja na področju gozdne pedagogike in oblikovanja gozdnih učnih točk v sodelovanju z Gozdnim inštitutom, ki bo zaključena predvidoma v pol leta.