V času gradnje bo spremenjen tudi prometni režim na lokalni cesti Jeprca–Zbilje. Cesta bo enosmerna, promet po njej pa bo mogoč le v smeri Zbilje–Žeje–Jeprca.

Investicija v Zbiljah, vredna dober milijon evrov

Gradnja komunalne infrastrukture v Žejah, delu naselja Zbilje, bo vplivala tudi na prometno ureditev na tem območju. Celoten projekt bo predvidoma zaključen do poletja prihodnje leto.

Zbilje – V Medvodah začenjajo novo veliko investicijo v komunalno infrastrukturo. Gradili jo bodo v Žejah, delu naselja Zbilje. S projektom nadaljujejo komunalno opremljanje tega območja, ki so ga začeli leta 2019 z izgradnjo glavnih komunalnih vodov na relaciji krožišče Zbilje–Žeje–obrtna cona.

»V sklopu projekta Izgradnja sekundarne kanalizacije, plinovoda ter obnova vodovoda v naselju Zbilje – Žeje – II. faza bomo zgradili približno 1.500 metrov fekalne kanalizacije s črpališčem. Hkrati bo izvedena obnova vodovoda, ki zajema zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi z novimi visoko kvalitetnimi cevmi v dolžini približno 1.200 metrov. V sklopu obnove javnega vodovoda se bodo obnavljali tudi obstoječi hišni priključki do posameznih objektov. Sočasno se bo gradila tudi preostala komunalna infrastruktura: elektro omrežje, optika in kabelska televizija. Te trase v tem trenutku še niso dokončno določene, saj so odvisne od potreb posameznih ponudnikov in končnih uporabnikov storitev,« pojasnjujejo na Občini Medvode.

Kot pravijo, bo izvajalec najprej začel z deli na prvi trasi (Zbilje 7G–7L), zatem pa se bo postopoma premikal v druge ulice. Gradnja bo vplivala na potek prometa. V času del bo vzpostavljena popolna zapora javnih in zasebnih poti na trasah gradnje. Hkrati bo spremenjen prometni režim na lokalni cesti Jeprca–Zbilje, ki bo enosmerna, promet pa bo mogoč le na relaciji Zbilje–Žeje–Jeprca. Na polovici cestišča bodo stanovalci namreč lahko parkirali svoja vozila v času, ko ne bodo mogli dostopati do svojih objektov. Vrednost celotne investicije je 1.074.836,90 evra, od tega bo 326.641,92 evra zagotovila Občina Medvode, 110.721,82 evra za plinovodno omrežje Energetika Ljubljana in 637.473,16 evra za kanalizacijsko omrežje Javno podjetje VOKA Snaga. Z javnim naročilom je bilo za izvedbo investicije izbrano podjetje HNG. Optično omrežje bo gradilo podjetje Telekom Slovenije, podjetje Elektro Gorenjska bo obnovilo električno omrežje, Kabelska televizija Medvode pa bo izvajala dela na svojem omrežju.

Celoten projekt bo predvidoma zaključen do prihodnjega poletja.