Projekti v žirovniški občini

Žirovnica – V žirovniški občini kljub poletju ne počivajo, začenjajo več projektov, med njimi je gradnja podvozov v Vrbi in na Selu ter manjšega parkirišča nad pokopališčem na Breznici. Po napovedi župana Leopolda Pogačarja septembra začenjajo tudi gradnjo parkirišča na Rodinah, postavili pa bodo tudi nov podzemni ekološki otok, prav tako na Rodinah. Na Občini Žirovnica nadaljujejo tudi priprave na začetek gradnje obvoznice mimo Vrbe, projektna naloga je že izdelana, pripravljajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo, sledila bo parcelacija in zatem odkupi zemljišč. Pripravljajo pa tudi celostno prometno strategijo občine.