Vodovod Celarca v Bašlju zaključen

Bašelj – Gradnja ceste po projektu Vodovod Celarca v zahodnem delu Bašlja se je konec prejšnjega tedna zaključil, tako da je cesta ponovno prevozna. V okviru projekta so zgradili skoraj tristo metrov vodovoda, obnovili dotrajano cesto ter jo razširili, kjer je bilo to mogoče. Pridobili so tudi dovoljenje za poseg v stavbo – rušenje vogala kmetijskega objekta. To je omogočilo razširitev ozkega prehoda med stavbama, za kar se lastniku objekta še posebno zahvaljujejo. Na občini pa se zahvaljujejo tudi krajanom Bašlja za potrpežljivost v času gradnje.