Avtoodpad na kmetijskem zemljišču

V Vodicah se občani že dlje časa pritožujejo nad kopičenjem odsluženih vozil na kmetijskem zemljišču.

Vodice – Na Brniški cesti v Vodicah že dlje časa skrb vzbuja kopičenje starih vozil na zemljišču zasebnika. Kot so nam pred časom pojasnili na občinski upravi, se je na travniku v zadnjih letih nabralo precej odsluženih osebnih in dostavnih vozil, zaradi česar so prejeli tudi nekaj pritožb občanov, o stanju pa so obvestili tudi pristojne inšpektorate. Da avtoodpad lahko predstavlja potencialno grožnjo za okolje, poleg tega pa kazi veduto na eni od pomembnejših vpadnic v Vodice, so opozorili tudi nekateri svetniki.

Za odgovore smo povprašali tudi na ministrstvo za kmetijstvo, kjer so nam odgovorili, da je pristojni inšpektorat že leta 2017 uvedel inšpekcijski postopek zaradi nenamenske rabe kmetijskega zemljišča. Lastniku je bila leta 2018 ureditvena odločba o odstranitvi vozil, nato pa je v nadaljevanju postopka inšpektorat izdal sklep o dovolitvi izvršbe, ker izrek odločbe ni bil izvršen, in še pet sklepov o izvršbi z denarno prisilitvijo v izvršilnem postopku. »Skupna višina izrečenih denarnih kazni v izvršilnem postopku je 4.800 evrov. Postopek še ni zaključen, zato bo inšpektorat nadaljeval izvršbo,« so še sporočili.

V letošnjem letu je inšpektorat sicer sodeloval v skupni akciji, ki jo je vodila policija. V skupnem nadzoru je uvedel postopke za dele štirih parcel, ki so po občinskem prostorskem načrtu Občine Vodice opredeljene kot kmetijsko zemljišče, v naravi pa predstavljajo približno pet odstotkov vseh površin, kjer so odložena vozila. »Ugotovilo se je, da so tudi na delih površin, ki so opredeljene kot kmetijsko zemljišče, odložena vozila. V nadaljevanju postopka bo inšpektorat izdal ureditveno odločbo o odstranitvi vozil iz kmetijskih zemljišč ter uvedel prekrškovni postopek,« so še zapisali v odgovoru.