Dan oglarjev je že petdeset let vodilna prireditev TD Stari vrh. / Foto: Hermina Jelovčan

Praznično leto za Turistično društvo Stari vrh

Na pobudo tedanjega škofjeloškega župana Zdravka Krvine, ki je na Starem vrhu videl izjemno priložnost za razvoj turizma, so leta 1970 na kmetiji pri Žgajnarju v Zaprevalu ustanovili Turistično društvo Stari vrh.

Zapreval – »V tistem času so se s turizmom na kmetiji že ukvarjale štiri kmetije, in sicer Tavčarjeva v Četeni Ravni, Žgajnarjeva v Zaprevalu, Potočnikova v Rovtu in Mežnarjeva na Jarčjem Brdu. Mežnarjeva in Potočnikova sta dejavnost kasneje opustili, pri Tavčarju in Žgajnarju pa se s turizmom ukvarjajo še danes,« je razložila Hermina Jelovčan iz Turističnega društva (TD) Stari vrh. Omenjene kmetije in tudi drugi, ki so želeli na kakršen koli način pomagati pri vzdrževanju in ureditvi krajev pod Starim vrhom, je Krvina pozval, da se povežejo v društvo. »Že prvo leto se je društvu pridružilo več kot šestdeset članov.«

Že v prvem letu delovanja je v društvu prišlo do ideje, da se na Grebljici pripravi prireditev, ki bi se odvijala poleti in bi bila povezana z delom in življenjem prebivalcev pod Starim vrhom, je razložila Hermina Jelovčan. Tako je nastala etnografska prireditev Dan oglarjev in letos bo oglarska kopa zadišala že petdesetič. Na prireditvi prikažejo opravila pri pripravi oglarske kope ter stara orodja in način dela, kot so ga opravljali nekoč. Prireditev s svojim nastopom popestrijo domači pevci, ki so del kulturne sekcije TD Stari vrh, in folklorna skupina. »Prireditev je že vsa leta izjemno dobro obiskana, saj so našteli tudi več kot tri tisoč obiskovalcev.«

Društvo je vsa leta močno povezano s smučiščem na Starem vrhu, pod njegovim okriljem v neposredni bližini smučišča deluje tudi teniško igrišče. »V zadnjih letih pa so zelo zaživele tematske pohodne poti, ki so bile pripravljene in označene že kmalu po letu 1990. Poti so vse redno vzdrževane in dobro označene. Vse so primerne za družine in turisti se radi podajo po njih.« Turistično društvo po besedah Hermine Jelovčan skrbi tudi za urejenost kraja, oznake in informativne table. »Društvo tako že dobrih petdeset let uspešno deluje in opravlja naloge, ki so si jih zadali na prvem ustanovnem sestanku leta 1970.« Turistu se trudijo približati domačo lokalno ponudbo, prikazati lepote krajev pod Starim vrhom in mu ponuditi vse, kar potrebuje za prijeten eno- ali večdnevni oddih v teh krajih. »In vračanje turistov nazaj pod Stari vrh je znak, da lahko TD Stari vrh s ponosom vstopa v drugo polovico stoletja,« je dodala Hermina Jelovčan.