V Gorenji vasi so se začela pripravljalna dela za gradnjo novega mostu čez Soro. / Foto: arhiv občine

Začeli graditi novi most

V teh dneh so se začela pripravljalna dela za gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi.

Gorenja vas – Nov most na regionalni cesti ob gorenjevaškem krožišču bo nadomestil sedanjega močno dotrajanega. Za izvajalca so na razpisu izbrali podjetje Mapri iz Ljubljane. Po pogodbi, ki jo je konec maja izbrani izvajalec podpisal z republiško direkcijo za infrastrukturo, bodo dela vredna dobrih devetsto tisoč evrov.

»Pred rušenjem obstoječega mostu je predvidena ureditev začasnega mo­ntažnega mostu, po katerem bo promet potekal izmenično enosmerno, popolna zapora pa bo le v dneh ureditve navezav na začasni most,« je pojasnil župan Milan Čadež in dodal, da bodo v času gradnje na sosednje premostitve najprej preusmerjeni pešci, ki morajo biti zato pozorni na aktualno prometno signalizacijo ob gradbišču. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti gradnje na občini pričakujejo, da bo novi most dokončan do sredine prihodnjega leta.