Foto: arhiv OO ZB za vrednote NOB Preddvor

Zaščitili partizansko spominsko obeležje

Bašelj – Po besedah predsednika Občinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Preddvor Franca Ekarja je v letošnji program obnov kulturnih spomenikov Občina Preddvor uvrstila tudi pobudo, da se izvede zaščita spominskega obeležja in dela ruševin pogorišča Stampetove kajže oziroma koče pod Sv. Lovrencem nad Bašljem, ki so jo Nemci 3. februarja 1943 požgali. V kočo se je namreč na omenjeni dan v zgodnjih jutranjih urah umaknila Kokrška četa. Nemci so partizane po gazi sledili in v zgodnjih jutranjih urah napadli kočo, v kateri so partizani našli zatočišče. Ob napadu in preboju iz koče sta izgubila življenje partizana Ivan Zupanc in Vinko Burnik. Na tem mestu so julija 1963 namestili spominsko ploščo in uredili spominsko obeležje v spomin omenjenima padlima borcema.