Vpliv na povečan odvzem vode

Na nedavni seji občinskega sveta v Preddvoru so se v zvezi z lastništvom magistralnih vodovodov zavzeli za to, da bi lokalna skupnost dajala soglasje k povečanemu odvzemu vode.

Preddvor – V občinah, kjer imajo skupne vodovode, ta čas sprejemajo sklepe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Sporazum so obravnavali tudi na seji občinskega sveta v Preddvoru in ga potrdili. Kot je po seji povedal župan Rok Roblek, so ob členu, ki predvideva možnost povečanega odvzema vode iz skupnih vodovodnih sistemov, kot je sicer predvideno v vodnem dovoljenju, dodali, da mora k večji uporabi vode soglasje dati lokalna skupnost. V občini Preddvor je namreč veliko vodnih virov, ki po vodovodnih ceveh oskrbujejo tudi več drugih občin. Ne želijo imeti monopola nad vodo, poudarja Roblek, želijo pa vsaj vpliv nad morebitnim povečanjem odvzema. To so opredelili že v odloku leta 2014.

Na majski seji so sicer svetniki odločali o nagrajencih ob letošnjem občinskem prazniku in potrdili predlog, da veliko plaketo občine posmrtno prejme dr. Vladimir Žumer. Ob poročilu Policijske postaje Kranj so obravnavali tudi varnostne razmere v občini, ki so bile lani zadovoljive, vendar so ocenili, da je bilo manj kriminalitete in prometnih nesreč tudi zaradi epidemije. Sprejeli so povišanje cen vrtcev, razlog za sicer manjše povišanje so pretežno stroški dela. Brez večje razprave so v drugi obravnavi potrdili tudi predlog skupne občinske uprave več gorenjskih občin, ki po novem poleg medobčinskega inšpektorata in skupne revizijske službe daje občinam možnost združevanja tudi na področju drugih nalog, kar je tudi osnova za državno sofinanciranje.