Nagrajeni prostovoljci Društva Šola zdravja

Domžale, Bled – Društvo Šola zdravja vsako leto na letnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najzaslužnejšim članom prostovoljcem za preteklo leto. Nagrajencev je letos 15 v skupinah po vsej Sloveniji, med Gorenjci pa so denarno nagrado za izjemne dosežke v letu 2020 med drugim prejele Marika Haler, Marija Habe in Ema Modrijan (iz skupine Domžale – drevored 88 lip) in Majda Križaj (Bled).