Orgle niso razdelile svetnikov

V Gorenjskem glasu je bilo v petek, 11. junija 2021, objavljeno poročilo z junijske seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka z naslovom Orgle razdelile svetnike. Novinarka je zelo korektno povzela dogajanje na seji, povezano s projektom nakupa in postavitve orgel za potrebe Glasbene šole Škofja Loka v cerkvi Žalostne Matere Božje (t. i. špitalski) na Spodnjem trgu v Škofji Loki. Mnenja o upravičenosti projekta so se resda kresala, da pa orgle v resnici niso razdelile svetnikov, kot bi bilo razumeti iz naslova članka, kaže rezultat končnega poimenskega glasovanja. Investicijsko dokumentacijo sta podprli kar dve tretjini navzočih svetnikov oziroma je za predloženi dokument glasovalo trikrat toliko svetnikov kot proti njemu. Izražena podpora nas opogumlja, da bo lahko Glasbena šola Škofja Loka po skoraj dvajsetih letih prizadevanj končno zagotovila dostojne pogoje za delo orgelskega oddelka, enega najuspešnejših v državi. Nove šolske orgle pa bodo nedvomno doprinesle tudi h kulturnemu in siceršnjemu utripu starega mestnega jedra Škofje Loke.

Več kot dobrodošlo je, da se je ob robu razprave o orglah odprlo tudi vprašanje prihodnje prostorske umestitve glasbene šole. Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino si glede na bogato tradicijo glasbenega šolstva na Loškem zasluži sodobno glasbeno šolo 21. stoletja, ki bo lahko v primernih prostorih ob strokovni podpori visoko usposobljenih učiteljev razvijala glasbeni in plesni potencial naših otrok in mladostnikov. Za to pa bo potrebna predvsem prava mera poguma, vizionarstva in tudi politične volje.

Klemen Karlin, ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka