Železniška proga ponekod, na primer v Medvodah, poteka povsem blizu stanovanjskih hiš. Tamkajšnji prebivalci si želijo rešitev, ki bi prinesle izboljšanje kvalitete bivanja. / Foto: Peter Košenina

Največji težavi prah in hrup

Poteka posodobitev gorenjske železniške proge od Kranja do Jesenic. Kdaj pa bo na vrsto prišel odsek od Kranja do Ljubljane, zanima tudi nekatere krajane, ki živijo neposredno ob železniški progi.

Nadgradnja obstoječe železniške proge na odseku Ljubljana–Kranj je predvidena v letih po zaključku nadgradnje odseka Kranj–Jesenice, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Medvode – Lani se je začela nadgradnja gorenjske železniške proge, ki bo posodobljena vse od Kranja do Jesenic. Od Kranja do Ljubljane pa z izjemno manjših popravkov ostaja kot doslej. Nad tem je razočaran tudi občan Medvod Borut Klančar, ki živi neposredno ob železniški progi. Že več let opozarja na poslabšanje pogojev za življenje.

»Na to problematiko krajani Medvod, Medna in Vižmarij opozarjamo že od leta 2013. Predvsem zaradi tovornega prometa postaja bivanje in življenje ob progi praktično nemogoče z več vidikov, ki škodijo našemu zdravju: zaradi hrupa, prahu in tresenja hiš. Vzporedno z nadgradnjo proge od Kranja do Jesenic bi odsek od Ljubljane do Kranja lahko reševali vsaj s protihrupnimi in protiprašnimi ograjami,« je razočaran Borut Klančar in sprašuje, kdaj bo na vrsto prišla celovita obnova gorenjske železniške proge od Ljubljane do Kranja na način, da bi tudi prebivalcem ob progi na tem odseku izboljšala pogoje življenja. Na Direkciji RS za infrastrukturo odgovarjajo, da se je marca letos začela izdelava državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v obstoječem koridorju (dvotirnost na celotnem poteku). »V okviru DPN je predvidena izdelava strokovnih podlag, med drugim tudi študija hrupa s predlogom ustreznih protihrupnih ukrepov, ki bodo vključeni v DPN. Po trenutnem terminskem planu je izvedba dvotirnosti na odseku Ljubljana–Šiška–Kranj (z nadgradnjo železniških postaj) predvidena v letih po letu 2030. Zadnja večja vzdrževalna dela na progi št. 20 na odseku Ljubljana–Kranj so se izvajala v času popolne zapore proge od 19. do 25. aprila letos. Glede na predvideno povečanje prometa se v letu 2023 predvideva nov vozni red, ki bo vključeval nove potniške garniture, s čimer se bo posledično povečala tudi zmogljivost potniškega prometa. Z nadgradnjo proge pa je v prihodnosti predvidena tudi uvedba taktnega prometa. Izvajanje tovornega prometa je vezano na osno obremenitev, ki na odseku Ljubljana–Kranj ostaja enaka, dokler ne bo izvedena celotna nadgradnja obstoječe železniške proge v takem obsegu, kot se trenutno izvaja na odseku Kranj–Jesenice–državna meja. Izvedba nadgradnje obstoječe železniške proge na odseku Ljubljana–Kranj je predvidena v letih po zaključku nadgradnje odseka Kranj–Jesenice, skladno z razpoložljivimi sredstvi,« še pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo.

»Moj ded je bil železničar. Bilo je okrog leta 1975. Sedela sva v čuvajnici in mi je rekel, da bo tu kmalu peljala dvotirna železnica in bo vse drugače, lepše. Nisem ga povsem razumel. Sedaj se piše leto 2021, moj ded je pokojen in očitno bom sam kot dedek, če bom to dočakal, podobne pravljice pripovedoval svojim vnukom. Res žalostno,« na vse to pravi Klančar.