Konec leta bodo začeli obnavljati še gospodarsko poslopje visoške domačije. / Foto: Gorazd Kavčič

Denar za dvorec

Občina Gorenja vas - Poljane je na razpisu ministrstva za kulturo prejela 190 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo Dvorca Visoko.

Visoko – Občina Gorenja vas - Poljane je konec maja prejela odločbo ministrstva za kulturo o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine. S temi sredstvi bodo obnovili gospodarsko poslopje pri Dvorcu Visoko, so pojasnili na občini.

Po temeljiti prenovi samega dvorca in bližnjega kozolca je tako zdaj prišel na vrsto še zadnji od treh objektov na Visokem. Na gospodarskem poslopju bodo obnovili streho in fasade s kamnitimi oboki, leseni balkon, celotno leseno stavbno pohištvo, kovane mreže na oknih in arkadno kletno dvorano, so našteli na občini. Kot napovedujejo, bodo dela začeli konec leta. Ta čas pa Restavratorski center Ljubljana na Dvorcu Visoko obnavlja fasado stare kašče. »S prenovo želi občina na dolgi rok prispevati k ohranjanju spomeniškovarstvenih lastnosti visoške domačije, kulturnega spomenika državnega pomena, in izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje visoške domačije.«