Župan Milan Čadež je z izbranima izvajalcema podpisal pogodbo za gradnjo vodovodnih sistemov Lučine in Vršanj - Brda.

Za boljšo oskrbo s pitno vodo

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je v torek z izbranima izvajalcema podpisal pogodbo za gradnjo vodovodnih sistemov Lučine in Vršanj - Brda.

Gorenja vas – Okrog 3,5 milijona evrov vreden projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Sore obsega izgradnjo 18,5 kilometra novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kakovostne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Naložba, ki jo v višini 62 odstotkov upravičenih stroškov sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in država, naj bi bila končana v dveh letih. Ob tem je župan Milan Čadež poudaril, da gre za izredno zahteven projekt, saj za oskrbo višjeležečih krajev z vodo potrebujejo različno tehnologijo, od vodohranov do črpališč. Gradnjo bo na območju Lučin izvajalo podjetje Lavaco, za območje Vršajn - Brda pa Zidgrad. Za vse vodovodne odseke so že pridobili gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, zato se bo gradnja po pričakovanjih začela še pred poletjem.

Po besedah župana Čadeža imajo v njihovi občini srečo, da so dežela pod Blegošem, ki zaradi sestave kamnin hrani ogromne količine vode. »Na območju Lučin pa je kraški svet, zato tu ni akumulacije več­jih količin vode. S strokovnjaki smo se zato odločili, da v ta del naše občine pripeljemo vodo iz doline.« Z ambicioznim projektom, za katerega so pridobili 1,5 milijona evrov kohezijskih sredstev, bodo zdaj vodo izpod Blegoša pripeljali na drugo stran občine, je razložila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec.

»Gre za logično nadaljevanje tega, kar smo s pomočjo evropskih sredstev izvedli v letih 2014 in 2015, ko smo celovito obnovili vse dolinske vodovodne sisteme. Zdaj pa bomo obnovili še vodovodne sisteme na tem delu občine ter s tem celovito zaokrožili dograditev in nadgradnjo vseh javnih vodovodnih sistemov v občini.«

Infrastrukturo bodo gradili v dveh sklopih. Prvi sklop zajema gradnjo vodovodnega sistema Lučine, v okviru katerega bodo zgradili nove vodovode v dolžini 9,4 kilometra, dve dodatni zajetji Zadobje 1 in 2 ter prečrpališče Brebovnica. Obnovili bodo tudi obstoječi vodohran Dolge Njive. Približno devet kilometrov novih vodovodov bodo zgradili tudi v drugem sklopu, ki zajema vodovodni sistem Vršajn - Brda. Obnovili bodo še obstoječe vodohrane Petelinov grič, Gorenje Brdo, Hlavče Njive in Suša. Vodovodni sistem Lučine bodo na novo opremili s sodobnim nadzornim sistemom, prav tako vodovodni sistem Petelinov grič, kjer bodo vgradili dodatno krmilno opremo za daljinsko upravljanje. Tako prokurist Lavaca Roman Štrukelj kot direktor Zidgrada Igor Božič sta poudarila, da gre za zahteven projekt, saj bodo dela potekala na razmeroma težkem terenu. Bernard Strel z občine je pojasnil, da bo najbolj zahtevna povezava iz Brebovnice proti Lučinam, kjer bodo gradili na strmem skalnatem terenu.

S tem projektom bodo tako po županovih besedah uredili vse javne vodovodne sisteme v občini, kjer je zaradi razgibanosti terena še več kot dvajset zasebnih vodovodnih sistemov. »Ob tem se zavedamo, da sistem oskrbe s pitno vodo nikoli ni dokončno rešen; vedno bomo stremeli k temu, da bi zagotovili še nove kakovostne vire pitne vode.«