Začela se je obnova ceste proti Sovodnju. / Foto: Gorazd Kavčič

Obnavljajo cesto proti Sovodnju

V začetku marca se je začela težko pričakovana obnova ceste proti Sovodnju, in sicer se bodo najprej lotili sanacije zidov in brežin na 1,5 kilometra dolgem odseku državne ceste od Trebije do Hobovš.

Trebija – Celotna trasa, na kateri bo potekala obnova, je razdeljena na štiri odseke, dolge približno štiristo metrov, so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo in dodali, da projekt obsega ureditev podpornih zložb pod cesto in opornih zložb nad cesto, obnovo vozišča z odvajanjem vode, ureditev priključkov lokalnih cest ter postavitev prometne opreme in jeklenih varnostnih ograj. V sklopu obnove bodo namestili tudi sidrane mreže nad cesto in zgradili nov most na Fužinah. Dela bodo vredna 4,6 milijona evrov, končali pa naj bi jih jeseni 2022.

Z obnovo ceste so začeli približno 1,5 kilometra od mostu na Fužinah v smeri proti naselju Sovodenj, so pojasnili na direkciji. »V sklopu del na tem odseku bosta izvedeni dve podporni zložbi z robnimi venci ter jekleno varnostno ograjo in erozijsko zaščito temelja. Obnovljeno bo tudi vozišče, vključno s cevnimi prepusti, ter postavljene sidrane mreže nad cesto.« Vrednost del na prvem odseku znaša 1,25 milijona evrov, končali pa jih bodo predvidoma v juliju. V tem času so predvidene polovične zapore ceste z občasnimi do 30-minutnimi popolnimi zaporami. »Popolne zapore so potrebne v primerih, ko ni moč zagotoviti varnega odvijanja enosmernega prometa, na primer ob poseku in padanju drevja na cesto, razkladanju tovornjaka in podobno,« so še pojasnili na direkciji in dodali, da so tovrstne zapore običajna praksa na gradbiščih, kjer se izvajajo dela na brežinah. »Izvajalec del je dolžan dela organizirati tako, da se občasne popolne zapore izvajajo samo zunaj časa, ko je sicer evidentirano več prometa.«