Pobuda o krajinskem parku naj pride iz občin

Jezersko – Pred več kot desetletjem nastala pobuda o ustanovitvi krajinskega parka Kamniško-Savinjske Alpe spet oživlja, je na seji občinskega sveta Jezersko navzoče seznanil župan Andrej Karničar. Vanj naj bi bile vključene občine Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava. Postopek ustanavljanja regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe je Ministrstvo za okolje in prostor ustavilo leta 2012 zaradi ne dovolj velikega konsenza lokalnih skupnosti. Za nadaljevanje ustanavljanja še vedno obstajajo možnosti, vendar le ob sodelovanju in aktivni podpori vseh lokalnih skupnosti, ugotavljajo zdaj na ministrstvu. Kot pravi Karničar, je zdajšnje stališče šestih županov, da je vzpostavitev parka smiselna, če pobuda pride iz lokalnih skupnosti in če jo kot tako prepoznajo tudi prebivalci.