O gospodarjenju z nepremičninami

Naklo – Občinski svet se je na nedavni seji seznanil tudi s poročilom o delu nadzornega odbora občine v letu 2020, ki ga je predstavil predsednik Vinko Orehar. Obravnava investicijo v večnamenski objekt Naklo, gospodarjenje z nepremičninami v obdobju 2010–2018, transferje v kulturna in športna društva in delo medobčinskega inšpektorata med letoma 2017 in 2019. Nadzorni odbor je poročilo o gospodarjenju z nepremičninami posredoval svetniku SDS in bivšemu županu Marku Mravlji, ki je napisal odzivno poročilo, svoje pripombe na ugotovitve odbora pa je razložil tudi na seji sveta.