Župana Milan Čadež (na desni) in Gašper Uršič (na levi) sta podpisala protokol o četrti razvojni osi z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem.

Protokol za četrto razvojno os

Župana občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Cerkna Gašper Uršič sta z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem ta teden podpisala protokol o cestni infrastrukturi na četrti razvojni osi.

Sedanje povezave med Gorenjsko in severno Primorsko niso dobre: potekajo čez Vršič, po bohinjski progi, skozi Petrovo Brdo in Sovodenj. S cestno povezavo na četrti razvojni osi pričakujejo boljše prometne razmere, koristi za ohranjanje poseljenosti tega dela Slovenije, boljše pogoje za gospodarske družbe zaradi skrajšanja potovalnih časov in višjo kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

Gorenja vas – Četrta razvojna os bo prometno povezala severno Primorsko z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, vendar se na tem področju že dolgo ni nič premaknilo. Januarja lani pa sta župana občin Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Cerkna Gašper Uršič pobudo prevzela v svoje roke in naredila korak naprej k izvedbi te pomembne cestne povezave. Občini sta uspešno poenotili stališče glede umeščanja trase ceste med Cerknim in Hotavljami po južni varianti. Ta poteka skozi Sovodenj s predorom pod Kladjem in ministru podala pobudo za pospešitev priprave dokumentacije za gradnjo.

Protokol, ki so ga župana in minister podpisali v sredo, predvideva izdelavo državnega prostorskega načrta, ki bo natančneje določil umeščanje trase ter omogočil predčasno gradnjo odsekov, na katerih bo izvedena zgolj modernizacija obstoječih cestnih odsekov. Aktivnosti bodo stekle takoj, po protokolu pa je predvideno, da bi bila javna razgrnitev državnega prostorskega načrta v drugi polovici leta 2022. Nova cesta na trasi četrte razvojne osi pomeni občutno izboljšanje prometne povezanosti severne Primorske z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, kar ima velik pomen za ohranjanje poseljenosti tega dela Slovenije ter omogoča boljše pogoje za gospodarske družbe zaradi skrajšanja potovalnih časov in višjo kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, ob tem poudarja: »S protokolom smo se obe občini, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor zavezali, da vsak na svojem področju sodelujemo pri umeščanju te cestne povezave v prostor. To je pomemben premik, saj bo čez nekaj dni minilo 15 let od 'žirovske izjave', ko so se takratni župani in poslanci zavezali, da bodo na tem projektu intenzivno delali. V preteklih desetih letih se na tem področju ni veliko zgodilo, študijam ni bilo konca, ves čas pa je bilo govora o varianti, ki ni bila uresničljiva, to je bila severna varianta. Ključni korak sva z županom Cerkna naredila januarja lani, ko sva se poenotila, da je južna varianta tista, ki okolju dela najmanj škode, se da fazno graditi in je tudi cenejša. Kar zadeva našo občino, cesta poteka po večini obstoječe trase, le potek skozi Sovodenj se bo spremenil. Lahko rečem, da sem zadovoljen z dokumentom, ki je že delovne narave, in vesel, da sva z županom sosednje občine našla enotno mišljenje in skupno delava na tem projektu naprej.«

Kot je še povedal, se je od lanskega januarja zvrstilo več aktivnosti, ki so privedle do podpisa protokola. Pri umeščanju povezave na četrti razvojni osi in izdelavi državnega prostorskega načrta želi občina sodelovati na enak način, kot je že pri obvoznici Gorenja vas. Čadež tudi dodaja, da se bo v kratkem začelo delo na cesti Trebija–Sovodenj, kjer je že izbran izvajalec, čakajo le še na za gradnjo ugodne vremenske razmere.

Južna varianta cestne povezave med Gorenjsko in Primorsko bo potekala po obstoječi trasi Hotavlje–Trebija–Sovodenj, nato je predviden predor pod Kladjem, potem potek po vzhodni strani Cerkljanskega vrha in v dolino proti Cerknemu. Vrednost projekta je ocenjena od 100 do 120 tisoč evrov, pričakujejo pa, da bo trajalo dve leti, da bo cesta umeščena v prostor. Čadež znova poudarja, da je treba v prostor umeščati trase, ki so izvedljive in hkrati cenovno najugodnejše.