V prvih dneh obratovanja je smučišče obiskalo veliko število smučarjev s celotne Gorenjske, čeprav so obratovale le tri nizkovrvne vlečnice. / Foto: Primož Pičulin

Niso podprli oživljanja smučišča

Gorjanski občinski svetniki so na seji minuli teden zavrnili obstoj javnega interesa za obnovo žičniških naprav na Zatrniku, a v Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Zatrnik poudarjajo, da to ne bo zavrlo njihovih prizadevanj za oživitev smučišča.

Gorje – V RTC Zatrnik so občinski upravi in občinskim svetnikom že pred sejo predložili obsežno dokumentacijo, s katero so podkrepili upravičenost njihovega predloga za sprejem koncesijskega akta za štiri vlečnice na Zatrniku. A na Občini Gorje so se odločili, da bodo najprej izvedli postopek za ugotavljanje javnega interesa za obratovanje vlečnic, četudi je že v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno, da je obnova smučišča na Zatrniku v strateškem interesu Občine Gorje, je poudaril direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar. Kljub temu večina svetnikov na zadnji seji ni potrdila obstoja javnega interesa za obratovanje vlečnic Hotunjski vrh, Plana 1, Plana 2 in Zatrnik, kar pa ne bo ustavilo razvoja smučišča, zatrjuje Zalar. »Ko bomo prejeli uradni odgovor, se bomo odločili, kako naprej,« je pojasnil in dodal, da je možnih več poti, pri tem pa ne izključuje niti možnosti, da bodo to na koncu morali urediti po sodni poti.

Za vse naprave, za katere RTC Zatrnik prosi za podelitev koncesije, so že obstoječe naprave, zato po Zalarjevih besedah niti nima smisla ugotavljati javnega interesa, saj je bil ta ugotovljen že v preteklosti. »Razumem pa župana, da se je odločil za ponovno preverjanje javnega interesa, glede na to, da naprave tako dolgo niso obratovale,« je Zalar dejal svetnikom, ki jih je o nedvoumnem obstoju javnega interesa poskušal prepričati tudi z izjavami in priporočili številnih akterjev s področja turizma in zimskega športa ne samo iz Gorij, ampak tudi širše. Na najbolj prepričljiv način se je po Zalarjevem mnenju javni interes izkazal v prvem koncu tedna obratovanja smučišča, ko jih je obiskalo ogromno smučarjev iz vse Gorenjske. Glede na to, da se je precej vprašanj svetnikov nanašalo na lastništvo zemljišč, je Zalar pojasnil, da je 31 lastnikov, s katerimi so opravili pogovore, že izrazilo izrecno podporo njihovim prizadevanjem in soglašajo, da se njihova zemljišča uporabijo za smučanje. »A pogodbe bomo z njimi lahko sklenili šele po podeljeni koncesiji,« je opozoril in dodal, da jim za zdaj dogovora ni uspelo doseči le še z dvema lastnikoma. Razvoj smučišča pomeni tudi priložnost za nove zaposlitve, kar je prav tako eden ključnih elementov presoje javnega interesa, saj Zatrnik leži v demografsko ogroženem območju, je še razložil Zalar.

Odločitev občinskih svetnikov je zato po njegovem mnenju velika blamaža za občinski svet, glede na to, da oživitev smučišča podpirajo vsi glavni akterji na področju turizma in zimskih športov. »Čeprav je očitno, da sedanja sestava občinskega sveta nikoli ne bo podprla razvoja Zatrnika, nas to ne bo ustavilo,« je odločen Zalar, ki poudarja, da lahko namesto za koncesijo za obstoječe vlečnice, ki so jih želeli oživiti najprej, zaprosijo za koncesijo za sedežnice, za podelitev katere ni pristojna občina, ampak država. Ena od možnosti je tudi širitev prog z vlečnicami, za katere ne potrebujejo koncesije, je še pojasnil.