Negotova usoda doma v Železnikih

Investitor v načrtovani dom starejših v Železnikih je ministrstvu predlagal prekinitev koncesije.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so potrdili, da so 7. oktobra s strani SeneCure Central Sl prejeli predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o koncesiji za lokacijo v Železnikih.

Železniki – Zapletom v zvezi z načrtovanim domom starejših v Železnikih kar ni videti konca. Njegova usoda je očitno precej negotova, saj investitor ne le da ni oddal vloge za zamenjavo lokacije, o čemer so se njegovi predstavniki in župan Anton Luznar dogovorili na junijskem sestanku na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pač pa celo predlaga prekinitev koncesije.

Na ministrstvu so potrdili, da so 7. oktobra s strani SeneCure Central Sl prejeli predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o koncesiji za lokacijo v Železnikih. Dom so predvideli v okviru grozda petih manjših domov. »Koncesionar kot razlog navaja, da je pred Okrajnim sodiščem v Škofji Loki s strani sosednjih stanovalcev blokov, kjer bi objekt stal, sprožen postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovu Na Kresu 21, 22, 23 in 24, kar hkrati pomeni poseg v pravico graditve na parceli, ki je določena za gradnjo doma starejših. Koncesionar navaja, da gre za dolgotrajne sodne postopke, z možnostjo, da bodo vlagatelji postopka na predmetnem sodišču s svojo vlogo uspeli,« so pojasnili na ministrstvu. Dodali so, da 29. člen pogodbe dopušča možnost njene sporazumne prekinitve, in sicer ko koncedent in koncesionar ocenita, da bi bilo nesmiselno podaljševati rok za začetek izvajanja koncesije (podaljšanje terminskega plana), saj iz objektivnega razloga, na katerega koncesionar ne more vplivati, koncesije tudi v prihodnjih letih ne bo mogoče realizirati. Na ministrstvu predlog za prekinitev koncesijske pogodbe še preučujejo.

Obrnili smo se tudi na župana Antona Luznarja, ki je razložil, da bo pisne informacije v zvezi s tem pripravil do seje občinskega sveta, ki je potekala sinoči. Več o tem pa v torkovem Gorenjskem glasu.