Direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) Anton Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

Za kakovostno okolje

Minuli teden je potekala konferenca z naslovom Dovolj za vse, udeleženci pa so spregovorili predvsem o tem, kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov.

Kranj – Da naslavljanje podnebne krize na ravni občin tudi v času covida-19 ostaja pomemben dejavnik zagotavljanja dolgoročne blaginje ljudi, je s svojo udeležbo na peti Nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti potrdilo več kot sedemdeset udeležencev. Na spletu so se je udeležili tako predstavniki občin, razvojnih agencij, civilnodružbenih organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij kot državne uprave, organizirala pa sta jo Umanotera in društvo Focus. Potekala je v okviru projekta Life care4climate.

»Spremljanje izpustov na lokalni ravni je pomemben prvi korak k ukrepanju«, so se strinjali udeleženci, saj je dejstvo, da imajo lokalne skupnosti ključno vlogo pri prehodu v brezogljično družbo.

Udeleženci so se namreč seznanili z domačimi in tujimi izkušnjami na področju spremljanja izpustov toplogrednih plinov in načrtovanja ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter spoznali nekatere občinske projekte zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti.

Poleg drugih sodelujočih se je na konferenci predstavila tudi Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG). Kot je povedal njen direktor Anton Pogačnik, je Gorenjska prva med slovenskimi regijami pristopila k pripravi akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (TEPN) – nove oblike strateškega podnebno-energetskega načrta do leta 2030 na podlagi metodologije v okviru Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. »Priprava projekta je nastala v Lokalni energetski agenciji Gorenjske, povezali pa smo se z BSC oziroma našo regionalno razvojno agencijo,« je pojasnil Pogačnik in dodal, da so bili potrditve projekta leta 2017 zelo veseli. »Javno smo ga predstavili leta 2019. Da smo do tega prišli, je bilo treba sprejeti odločitev, da bo to za celo Gorenjsko. Predstavili smo ga županom v Svetu gorenjske regije. Nato so odločitev potrdili tudi sveti gorenjskih občin. Izbrali smo izvajalca. Najprej je bila izdelana komunikacijska strategija in v njenem okviru smo povezali vse deležnike. Naredili smo analizo stanja in na njeni osnovi smo pristopili k ukrepom,« je pojasnil Anton Pogačnik in dodal, da so bili prvi ukrepi za zmanjšanje porabe energije in povečanje energetske učinkovitosti energetske prenove zgradb, ne le občinskih, ampak tudi drugih. Prav tako se je izboljšala javna razsvetljava, največje težave pa ostajajo na področju prometa.

»Tukaj bo treba narediti še veliko,« je tudi povedal Anton Pogačnik in predstavil nekaj akcijskih projektov ter hkrati poudaril veliko vlogo evropskih sredstev. Poudaril je tudi trend podnebnih sprememb, ob čemer pa niso pomembne zgolj temperature z vročinskimi valovi, pač pa tudi padavine. »Če bo namesto snega več vode, bodo težave s plazovi pa tudi s podtalnico,« je poudaril in opozoril, da bomo v prihodnje morali še posebno skrbeti za pitno vodo.