Vse manj domačih okrasnih drevesc

V Zavodu za gozdove Slovenije ugotavljajo, da se povpraševanje po domačih naravnih okrasnih drevescih iz leta v leto znižuje.

Omejitve veljajo tudi pri nabiranju mahu za postavitev jaslic. Dovoljeno je nabrati do dva kilograma mahu, pri tem pa je dovoljeno na eni površini odvzeti največ petino vsega mahu.

Kranj – V božično-novoletni čas sodi tudi okrasitev stanovanj, hiš, poslovnih prostorov, javnih objektov, trgov in ulic. Del okrasitve so tudi okrasna gozdna drevesa, najpogosteje za to uporabljajo drevesca smreke, bolj redko pa tudi jelke in bora. Vsa takšna drevesca, posekana v slovenskih gozdovih, morajo biti letos decembra med prevozom in prodajo označena z nalepko svetlo modre barve, na kateri je letnica 2019. Lastniki gozdov jih pridobijo skupaj z odločbo o usmeritvah in pogojih za pridobivanje okrasnih drevesc v zavodu za gozdove. Manjše število nalepk (do 25) dobijo brezplačno, za večje število morajo odšteti po 27 centov za eno. Lastniki večinoma sekajo okrasne smrečice na kmetijskih površinah v zaraščanju, na površinah pod daljnovodi, na cestnih brežinah, v namenskih nasadih na kmetijskih površinah in ob redčenju pregostega mladega gozda na pomlajenih površinah.

V zavodu za gozdove ugotavljajo, da poraba domačih okrasnih drevesc pada. Medtem ko so leta 2000 izdali lastnikom gozdov ter lastnikom oziroma najemnikom namenskih zemljišč za vzgojo okrasnih drevesc 58 tisoč nalepk, so jih deset let kasneje še 30 tisoč in lani samo še 21.500. Na trgu je namreč vse večja ponudba okrasnih drevesc negozdnih drevesnih vrst, na primer kavkaške jelke in srebrne oziroma bodeče smreke, ki prihajajo k nam večinoma iz drugih držav, članic Evropske unije. V zavodu ob tem opozarjajo, da okrasne jelke iz držav severne Evrope predstavljajo tudi grožnjo našim gozdovom, saj bi z njimi lahko zanesli k nam tudi bolezni. Ena takšnih bolezni je sušica jelovih poganjkov, ki je razširjena v nasadih božičnih drevesc v državah severne Evrope in v Veliki Britaniji. Okrasna drevesca iz uvoza so na trgu lahko brez nalepke, prav tako tudi okrasna drevesca v lončkih ter drevesca drevesnih vrst, ki v naših gozdovih niso domača.

In kam z odsluženimi okrasnimi drevesci? Gozdarji svetujejo, da jih razrežete in odložite v zabojnik za organske odpadke ali jih skurite v peči, odsvetujejo pa, da jih odlagate v gozd ali da drevesca iz lončkov posadite v gozdu, saj predstavljajo grožnjo za vnos bolezni.