Želijo si večje vloge regije

To so na zadnji seji Sveta gorenjske regije poudarili župani, ki so razpravljali predvsem o skupnih razvojnih projektih.

Gorenjske občine so soustanoviteljice nekaterih javnih zavodov, med drugim tudi Gorenjskih lekarn. V primeru presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu zakonodaja omogoča prenos presežka na ustanovitelje. Župani niso podprli predloga Občine Škofja Loka, da se dobiček prenese na ustanovitelja. Vendar so bili enotni, da to točko obravnavajo na svetu zavoda Gorenjskih lekarn.

Kranj – Minuli četrtek je potekala osma seja Sveta gorenjske regije. Gorenjski župani so se zbrali v prostorih Mestne občine Kranj, sejo pa je vodil predsednik sveta regije Boštjan Trilar.

Župani so razpravljali zlasti o skupnih razvojnih projektih regije, pa tudi o gorenjski kolesarski mreži, sodelovanju z vzhodno Srbijo, prenosu dobička Gorenjskih lekarn na ustanovitelja ter o Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica.

»V dialogu z državo moramo biti bolj aktivni, da bo imela regija odločilnejšo vlogo pri razporejanju sredstev v regije,« so si bili enotni župani.

Za uskladitev vsebin projektov, ki jih bo podprla država v regijah, so se v juniju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo začeli pogovori med predstavniki gorenjske regije in resornih ministrstev. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga med regijami in državo se morajo namreč ministrstva opredeliti do projektov, ki so jih predlagale regije, te pa do projektov, ki so jih predlagala ministrstva. Po medsebojni uskladitvi vsebin in dogovoru glede virov financiranja bo sklenjen Dogovor za razvoj regije za obdobje 2016–2019.

Gorenjska je konec lanskega leta podala predlog 14 najpomembnejših projektov regije, ki sledijo Regionalnemu razvojnemu programu Gorenjske do leta 2020 in za katere pričakuje tako evropska kot tudi nacionalna sredstva za njihovo uresničitev. Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj ocenjujejo, da bo teh sredstev v prvem Dogovoru za okoli 22 milijonov evrov. Rok Šimenc, direktor BSC Kranj, je povedal, da MGRT pripravlja Vladno gradivo in se v mesecu novembru pričakuje sklep Vlade Republike Slovenije glede dogovorov za razvoj regije. Hkrati pa je pozval župane, da so aktivni v dialogu z državo tudi v okviru organizacij, ki povezujejo občine (SOS, ZOS, ZMOS), da ima regija odločilnejšo vlogo pri razporejanju sredstev države v regije.