Bolečina v križu tare zaposlene v zdravstveni negi

Jesenice – Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice so predstavili rezultate projekta, ki kažejo, da se je z bolečinami v križu srečalo že več kot 85 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi v Sloveniji. Vzrok za to je veliko pomanjkanje opreme za dvigovanje bremen, nezadovoljstvo z delom in nizki kadrovski standardi v izmenskem delu. V raziskavo so vključili več kot 1700 zaposlenih v zdravstveni negi iz šestnajstih slovenskih bolnišnic. Fakulteta je na podlagi ugotovitev projekta razvila sodobne zdravstveno-vzgojne izobraževalne programe, ki vključujejo gibanje, skrb za telesno držo na delovnem mestu, uporabo ergonomskih pripomočkov, povečanje skrbi za dobro počutje ... »Ugotovitev, da se je kar 85 odstotkov zaposlenih že srečalo z bolečinami v križu, kar je več kot v primerljivih raziskavah v drugih državah, je resno opozorilo, da je v slovenskem zdravstvu treba storiti več za preprečevanje tovrstnih poklicnih bolezni. To bi bilo dobro tako za zdravje in počutje samih zaposlenih kot tudi za kakovost zdravstvene obravnave pacientov in bi imelo tudi dolgoročne finančne učinke,« je ob tem poudarila dekanka izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.