Miha Rebolj

Kandidati na volitvah v Evropski parlament

Predstavljamo liste, ki kandidirajo na letošnjih volitvah za Evropski parlament. Vsem smo dali možnost, da svoje poglede predstavijo v besedilu enakega obsega in s fotografijo predstavijo bodisi nosilca liste, bodisi kandidata, ki ga izberejo sami.

Evropski parlament sestavlja 251 poslancev iz vseh držav članic Evropske unije, ki delujejo v osmih političnih skupinah. Slovenijo v tej instituciji zastopa osem poslancev. Letos bomo izbirali med 103 kandidati, med katerimi je tudi sedem dosedanjih poslancev. Kandidature je vložilo 14 strank in list, sedem so jih vložile politične stranke s podporo poslank in poslancev, šest politične stranke s podporo volivcev, eno pa volivci oziroma skupina volivcev. Na kandidatnih listah so kandidati iz devetih parlamentarnih in štirih neparlamentarnih strank ter enega gibanja. Nastopa tudi 18 kandidatk in kandidatov z Gorenjskega. V nadaljevanju predstavljamo vseh 14 list z nosilci oziroma s kandidati, za katere so se sami odločili, da jim pri predstavitvi dajo prednost.

SMC – Stranka modernega centra

Miha Rebolj, kandidat z Jesenic:

»Moja vizija je svobodna, solidarna, trajnostna in združena Evropa. Evropa, kjer posameznik lahko izkoristi svoj potencial in sprejema lastne odločitve o svojem življenju. Želim Evropo inovacij in priložnosti za vse. Želim Evropo, ki je bogata v svoji raznolikosti in združena v boju za pravice in varnost svojih državljanov. Še nedavno smo živeli v Evropi, razdeljeni z zidovi in jarki. Le stežka smo podrli ovire, ki so nas delile, in med narodi začeli sodelovati. Ne imejmo tega za zagotovljeno. Vaš glas mi bo omogočil, da bom namesto zidov gradil mostove. Hvaležen bom za vašo podporo na nedeljskih volitvah.«

ZSi – Gibanje Zedinjena Slovenija

Nosilec liste Andrej Šiško:

»ZSi – Gibanje Zedinjena Slovenija se zavzema za sodobno Evropo svobodnih, neodvisnih in suverenih narodov in držav, v kateri bodo vse evropske države in narodi od Urala do Atlantika enakopravni. Gre za dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, brez česar mednarodno sodelovanje na zdravih temeljih ni možno. Varovali bomo interese slovenskega ljudstva in naroda, ne pa interesov drugih elit, narodov ali držav. Odločno nasprotujemo načrtnemu mešanju narodov, vsiljevanju multikulturne družbe in evropsko načrtovanim ter vodenim migracijam iz tretjih držav. Smo za konkretne ukrepe in aktivnosti, ki bodo koristile državljanom in državljankam Republike Slovenije. To bo naše edino vodilo.«

Zeleni Slovenije

Dragan Djukić, kandidat iz Medvod:

»Zeleni Slovenije gremo na volitve za evropski parlament, ker želimo človeka, okolje in stroko postaviti na prvo mesto pred kapitalom. Naše prioritete so ohranjanje zdravega okolja, čiste in neoporečne pitne vode brez klora, ki je rakotvoren, razvoj kmetijstva in samooskrbe brez uporabe škodljivih in rakotvornih kemikalij. Pomemben je razvoj zelenega podjetništva, ki Evropi in Sloveniji prinaša nova delovna mesta, ter večja uporaba obnovljivih virov. Imamo dva pomembna cilja: dobiti enega poslanca in komisarja za okolje in prostor dr. Gorazda Pretnarja. Zavzemali se bomo za enakopravnost, solidarnost in pravico za vse državljanke in državljane EU. Verjamemo, da nam je lahko boljše. Pridite na volitve vsi in obkrožite št. 3.«

DD Dobra država

Nosilec liste Peter Golob:

»Evropa Evropejcem! Dobra država ponuja alternativo, ki ni povezana z levo-desno polarizacijo politike. Stranka zastopa pro-evropsko stališče in nasprotuje cenenemu populizmu, ki gradi na negativnih čustvih. Program »Evropa Evropejcem« je strnjen v 10 točk: 1. večja aktivnost Slovenije v organih EU, 2. omejitev odtujene evropske birokracije, 3. dejanska »Evropa brez meja« ob krepitvi zaščite zunanjih meja, 4. nekoruptivno razporejanje sredstev EU-proračuna, 5. ekološka presoja projektov, financiranih iz EU-proračuna, 6. ukinitev privilegijev »evrokratov«, 7. imenovanje kredibilnih vodij evropskih institucij, 8. spoštovanje pravnega reda, 9. samozavestnejša zunanja politika EU, 10. migracijska politika, ki upošteva zmožnosti članic in državljanov EU ob zagotavljanju humanosti.«

Slovenska nacionalna stranka – SNS

Nosilec liste Zmago Jelinčič Plemeniti:

»Smo za to, da se zmanjšajo preobsežne pristojnosti EU. Smo za Evropo nacionalnih držav, kjer ima vsaka država enake pravice ne glede na število poslancev, torej enak status in enake glasovalne pravice. Zavzemali se bomo za ohranitev evropske kulturne podstati. Smo proti priseljevanju neavtohtonega prebivalstva v Evropo, prav tako pa smo za absolutno ohranitev pravic avtohtonega prebivalstva, česar nima nihče pravice prepovedati. Smo proti kontroli in omejevanju svobode govora, brez vplivov raznih lobističnih marginalnih skupin in organizacij. Smo za to, da se socialna politika EU usmerja na reševanje socialnih problemov ljudi evropske provenience, migrante pa naj se vrne, od koder so prišli. Na ta način bi s temi sredstvi rešili večino socialnih problemov. Smo za perspektivo mladih: za brezplačno šolanje, možnost izobraževanja in raziskovanja po vsej Evropi. Smo za nacionalne banke, saj je nacionalni bančni sektor osnova domačega gospodarstva. Naloga vsakega slovenskega evroposlanca je ščititi slovenski interes in pri tem ni opravičila, da slovenske interese zanemari v okviru politične skupine v Evropskem parlamentu.«

Povežimo se

Nosilka liste Urša Zgojznik:

»Povežimo se je edina neodvisna lista na teh volitvah, saj je nastop omogočilo 3600 volivcev s podpisi podpore. Lista Povežimo se je apel vsakemu državljanu v Sloveniji in EU. Državljani se pogosto ne zavedamo, kako moč imamo, če se združimo. Lista ima uradno podporo Evropskih Zelenih, nosilka liste pa je Urša Zgojznik, dolgoletna aktivistka in predsednica Ekologov brez meja, ki jo javnost pozna kot Slovenko leta in vodjo vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo. Urša se v politiko podaja, ker ima dovolj čakanja na ukrepe za bolj zeleno prihodnost in na konkretna dejanja etablirane politike. Rešimo planet, preden bomo zavestno ukradli prihodnost našim zanamcem.«

Lista Marjana Šarca

Nosilka liste Irena Joveva:

»Spreminjati na bolje, delati drugače, oblikovati in sooblikovati prihodnost z ljudmi v ospredju so ključna vodila Liste Marjana Šarca, ki ne smejo veljati le za Slovenijo, ampak tudi za Evropo. V Evropski uniji je nastopil čas za novo generacijo, ki bo ustvarjala in soustvarjala boljšo, trajnostno, gospodarsko uspešnejšo, povezovalno, bolj transparentno, bolj odzivno, odločnejšo, solidarno, socialno pravičnejšo in varnejšo Evropo – ki naj se zapira, toda pred sovražnim govorom, posploševanjem in nepotrebnim ustrahovanjem, širjenjem lažnih novic, takšnimi in drugačnimi skrajnostmi. Naš cilj je Evropska unija, kjer velikost ozemlja države članice in številčnost prebivalstva nista ključno merilo.«

Nova Slovenija – krščanski demokrati

Nosilka liste Ljudmila Novak:

»Evropi vračamo zaupanje! Evropska unija je na preizkušnji in potrebuje zaupanje ljudi v zmerno in povezovalno politiko. Kljub nekaterim evropskim težavam v NSi še vedno zaupamo v močno in samozavestno Evropo, ki bo garant miru in svobode ter prostor blaginje in spoštovanja človekovega dostojanstva. V Evropi ne potrebujemo skrajnih politik in agresivne govorice, prihodnost je zgolj v povezovanju in sodelovanju. Želimo si, da bi bila Evropa zveza držav, kjer bi se lahko uspešno in brez ovir razvijalo močno gospodarstvo in kjer bi na vseh nivojih mislili na sočloveka. Naš cilj je zdrava Evropa na vseh področjih življenja. Soustvarjati hočemo Evropsko unijo, ki bo znala zavarovati svoje državljane, vlagati v inovacije in razvoj ter bo zmanjšala birokracijo.«

Slovenska demokratska stranka – SDS in SLS – Slovenska ljudska stranka

Nosilec liste dr. Milan Zver:

»Prvi cilj liste SDS in SLS je ohraniti naš način življenja, našo kulturo in identiteto. Naši kandidati se bodo zavzemali za varnost državljanov, skrbeli bodo za enakovreden razvoj, dinamično in konkurenčno gospodarstvo, čisto okolje ter inovativno in odgovorno kmetijstvo. Skrbeli bodo, da bodo mladi imeli več priložnosti. Borili se bodo proti korupciji ter za spoštovanje pravne države. V prihodnje se bo EU morala soočiti z izzivi, kot so terorizem, kibernetski napadi, demografski trendi, pokojninske reforme in socialna neenakost. Čeprav ne želimo, da bi se pretirano krepila moč Bruslja, si želimo sodelovati na področjih, kjer je to res potrebno. Smo za močne in suverene države v močni EU.«

DOM – Domovinska liga

Nosilec liste Bernard Brščič:

»V Domovinski ligi smo prepričani, da je poslanstvo EU skrb za varnost in blaginjo Evropejcev, slovenske države pa za Slovence. Niti Slovenija niti EU tega poslanstva ne uresničujeta. Slovenijo in Evropo preplavljajo nezakoniti migranti, ki predstavljajo izjemen varnostni in javnofinančni problem. Bruseljske elite zlorabljajo migrantsko invazijo za federalizacijo EU in postopno uničenje nacionalnih držav. Prepričani smo, da EU kot multikulturna federacija ne more preživeti, kot ni mogla preživeti SFRJ. Preživi lahko samo kot prostor svobodne trgovine in politična skupnost suverenih držav, ki bo dosledno skrbela za varnost in blaginjo Evropejcev. Radi imamo EU, še raje Slovenijo. Zato najprej, Slovenija!«

Socialni demokrati – SD

Nosilka liste Tanja Fajon:

»Socialni demokrati hočemo Evropo, ki bo varen in dober dom. Hočemo Evropo, ki bo pravična, napredna in solidarna. Evropo, kjer bodo na prvem mestu ljudje in okolje. Borimo se za nevtralnost interneta, pravično trgovino, zaščito delavcev, brezplačen dostop do programov vseživljenjskega učenja, svobodno kroženje idej in ljudi ter 'Schengen' brez notranjih kontrol. Prepovedati moramo uvoz proizvodov, nastalih s pomočjo otroškega dela, uveljaviti 35-urni delovnik, evropsko minimalno plačo in miroljubno zunanjo politiko. Evropo moramo zavarovati pred korupcijo, kriminalom in kibernetskimi napadi. Zahtevamo pravično obdavčitev ter prepoved davčnih odpustkov za korporacije.«

Levica

Nosilka liste Violeta Tomić:

»Za Evropo ljudi, ne kapitala! V Levici zagovarjamo temeljito prenovo Evropske unije. Demokratično – odločilen vpliv morajo dobiti državljani in demokratične institucije, ne pa tehnokracija in finančni trgi. Socialno – skupne zaveze k socialnim in delavskim pravicam morajo postati novo vezivno tkivo EU. Okoljsko in razvojno – da bi dokončno presekali z atmosfero krize, je treba pokazati pot v prihodnost. Zagovarjamo evropski zeleni New Deal, tj. ambiciozni investicijski načrt za okoljsko prenovo EU. Ta naj namesto zategovanja pasov državljanom investira v tehnologije prihodnosti, v obnovljive vire energije, v povezovanje državljanov EU z mrežo hitrih železnic in učinkovitega javnega prevoza.«

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev

Nosilec liste dr. Igor Šoltes:

»Verjamem, da smo ljudje ustvarjeni za sodelovanje, ne tekmovanje. In da je na svetu, poleg človeka, naše največje bogastvo pitna voda. No, pa še v to, da so najboljši trenutki v življenju tisti, ki jih ne načrtujemo. Rad sem z ljudmi, ki razumejo, da v življenju štejejo največ reči, ki se jih ne da meriti ali kupiti z denarjem. Rad spoznavam nove ljudi in kraje. In rad poslušam muziko, žal pa mi zelo zmanjkuje časa za to, da bi jo s prijatelji iz skupine Ni važn tudi (po)ustvarjal. Želim si Evrope, v kateri bo lepo biti mlad in nikogar ne bo strah biti star. Evropo, ki bo ščitila ljudi, ne kapitala. Evropo, v kateri bo vseeno, kdo si in od kod prihajaš, pač pa pomembno to, kaj znaš in kakšni so tvoji nameni. Želim si zelene Evrope. In Evrope, v kateri bomo Slovenci radi doma.«

Stranka Alenke Bratušek

Nosilka liste dr. Angelika Mlinar:

»Zahtevajmo več z dr. Angeliko Mlinar! V Sloveniji imamo zaradi EU močnejše gospodarstvo in močnejšo socialno državo. Kljub napredku pa naš glas v EU ni dovolj močan. A Slovenija ni drugorazredna država. Tako smo obravnavani samo zato, ker so naši evropski poslanci doslej skrbeli le za lastne interese, branili Orbana in Tajanija, namesto da bi se borili za Slovenijo. To je treba spremeniti! Glavna kandidatka Stranke Alenke Bratušek na EU-volitvah je zato koroška Slovenka dr. Angelika Mlinar. Vse življenje se bori za Slovence, je ena najdejavnejših evropskih poslank in bo zato za našo državo, za pravice žensk in za upokojence lahko veliko naredila. Glasujte za dr. Angeliko Mlinar in listo stranke SAB!«

Oddajte svoj komentar

Kranj 20°

zmerno oblačno
vlažnost: 86 %
veter: JZ, hitrost: 11 km/h

15/30

nedelja

16/29

ponedeljek

17/28

torek

Vremenska napoved

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

IZLETI / Šenčur, 26. julij 2021

Enodnevni izlet na otoka Rab in Pag

IZLETI / Kranj, 29. julij 2021

Planinsko-pohodniški izlet na Travno goro

GLEDALIŠČE / Bitnje, Stražišče, 1. avgust 2021

Pri belem konjičku

OBVESTILA / Kranj, 4. avgust 2021

Na kopalni in planinski dan

OBVESTILA / Kranj, 7. avgust 2021

Na kopalni in planinski dan

PREDAVANJA / Kropa, 23. avgust 2021

O negi in vzgoji gorenjskih nageljnov

 

 
 

 

 
 
 

Prepoved javnih shodov neskladna z ustavo / 21:06, 23. julij

" Vladna prepoved shodov neustavna"
-----------------

A je covid - 19 skladen z ustavo?

A kdo ve?

Poslanci na počitnicah / 15:51, 23. julij

Zanimivo. Vsi prisotni poslanci so proti sedanji vladi, ampak turistične bone pa vestno koristjo, kljub temu, da jih je izdala ta vlada. Denar ne smrdi...

Poslanci na počitnicah / 13:32, 23. julij

Šarec, ne skači v prazen bazen !

S prihodnjim tednom PCT pogoj nujen za udeležbo na dogodkih in shodih, skrajšana veljavnost negativnih testov / 22:11, 22. julij

Hitri test velja 48 ur................ cepljeni so pa lahko kužni in niti ne vedo, ker imajo lažje simptome..... Pa ne nas zajebavat!!! Kj...

Sredi moje spalnice / 19:44, 22. julij

Jaz pa verjamem. Ker stare babe (našemljene z nohti, vijola frizuro in zobno protezo, zdaj še poudarjene obrvi, okol trebuha špeh...) misli...

Sredi moje spalnice / 17:28, 22. julij

Tale izmišljotina ne drži vode.
Če je to bilo res, naj mi pes crkne !

Slovesnost ob obletnici / 16:53, 22. julij

Ljudje, poglejte si ta spomenik. 60 000 € je koštala obnova. ČE - ne vem, če so že obnovili Plečnikovo 'kapelico'. 78 (oseminsedemdeset) l...