V jeseniškem občinskem svetu so kandidati stranke SMC dobili štiri svetniška mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Izvoljeni občinski svetniki

V nedeljo so bile hkrati z županskimi volitvami tudi volitve mestnih oziroma občinskih svetnikov.

Kranjska Gora

V 16-članskem občinskem svetu Občine Kranjska Gora bodo v novem mandatu sedeli: Branislava Vovk, Žiga Židan, Klavdija Gomboc, Marko Kopač, Ena Girandon, Jože Dovžan, Katarina Štravs in Blaž Lavtižar (Alpska lista Janeza Hrovata), Bogdan Janša, Sonja Kavalar, Gregor Miklič in Jelica Majer (SDS), Janja Dolhar in Izidor Podgornik (SD), Uroš Kopavnik (NSi) in Tjaša Prusnik (SMC).

Jesenice

Na Jesenicah so bili v 28-članski občinski svet izvoljeni: Janez Marinčič, Vera Pintar, Žiga Pretnar, Tomaž Tom Mencinger (oziroma Tina Repovž, če bo Mencinger župan) in Maja Otovič (SD), Marta Smodiš, Miha Rebolj, Edina Džamastagić in Boštjan Žigon (SMC), Maja Križnar, Jernej Udir, Marko Plečnik in Žarko Štrumbl (SDS), Miha Rezar, Adis Medić, Almin Gorinjac in Gregor Čop (LMŠ), Vlado Mlinarec, Alma Rekić, Iztok Pergarec in Boris Grilc (Levica), Veronika Vidmar, Uroš Lakić in Jure Krašovec (ZBJ), Stanko Sedlar in Borut Stražišar (DeSUS), Maja Razingar (NSi) in Marko Zupančič (SLS).

Žirovnica

V žirovniški občini bodo v 14-članskem občinskem svetu po novem sedeli: iz Neodvisne liste za Žirovnico Vanja Resman Noč, Sebastjan Zupan, Barbara Oman Bulovec, Izidor Jekovec, Meta Zupan, Zdravko Malnar in najverjetneje tudi Nino Rejc (ker bo prvi na listi Leopold Pogačar prevzel župansko mesto), iz Liste za vasi pod Stolom Mojca Vene, Franc Zupan in Mojca Papler, iz stranke SDS Tatjana Mulej in Božidar Brudar, iz stranke SD Anton Koselj, iz stranke NSi pa Jurij Dolžan.

Bohinj

Občinski svet Občine Bohinj šteje 16 članov. V prihodnjem mandatu bo nastopil v naslednji sestavi: največ glasov je prejela Lista za Bohinj – Franc Kramar, ki bo zasedla šest sedežev, v občinski svet pa so se uvrstili Jože Sodja, Milena Cesar, Franc Kramar, Monika Ravnik, Mirko Jeršič in Tanja Erlah, iz drugouvrščene Ekipe za prihodnost – Bojan Traven, so se v občinski svet neposredno uvrstili štirje kandidati, in sicer Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan Mencinger in Urška Preželj. Če bo Bojan Traven izvoljen za župana, ga bo v svetu zamenjal Tomaž Medja. Tretje in četrto mesto z dvema svetniškima mestoma sta zasedla Bohinj danes – Jure Sodja, kjer bosta v občinski svet sedla Jure Sodja in Martina Odar, ter Lista Janeza Režka, ki jo bosta zastopala Janez Režek in Melita Štros Mavrič. Po en sedež je pripadel še strankama Nova Slovenija in DeSUS, ki jih bosta v občinskem svetu zastopali Majda Fajdiga Komar in Olga Pikon Gorišek.

Bled

V Občini Bled imena novoizvoljenih svetnikov še niso znana, saj je občinska volilna komisija odredila ponovno štetje neveljavnih glasovnic za občinski svet.

Gorje

Občinski svet v Gorjah, izvoljen po večinskem sistemu, sestavljajo Janez Kolenc (Milena Pretnar in skupina volivcev), Pavel Jakopič (Majda Šturm in skupina volivcev), Ivan Ratek (Mojca Ratek in skupina volivcev), Janez Poklukar (SDS), Urban Jan (Vinko Jan in skupina volivcev), Primož Pretnar (Borut Kunstelj in skupina volivcev), Dominik Piber (Doroteja Piber in skupina volivcev), Edvard Torkar (Jadranka Torkar in skupina volivcev), Zdenka Repe (Marija Repe in skupina volivcev), Danijela Mandeljc (Branko Banko in skupina volivcev) in Anja Bunderla (Mitja Dolinar in skupina volivcev).

Radovljica

V 26-članskem radovljiškem občinskem svetu je z največ svetniki zastopana Lista Cirila Globočnika, katere predstavniki so: Miran Rems, Monika Ažman, Miroslav Pogačar, Teodora Beton, Vilko Praprotnik, Danijel Kašca in Neža Mezeg. Štiri člane v novem občinskem svetu ima SDS, to so: Mark Topla, Nevenka Osterc, mag. Andrej Potočnik in Breda Poličar. LKS – lista krajevnih skupnosti ima v novem sklicu tri predstavnike: Branko Fajfar, Sandra Zadnikar in Izidor Arih. Po dva predstavnika v občinskem svetu imajo Lista Marjana Šarca – Vojka Jesenko in Maksimilijan Kalan, Glas mladih Radovljica – Gorazd Fajfar in Maruša Šolar Čuden, Lista za šport in prostovoljstvo – Darko Marolt in Barbara Sitar, NSi – Simon Resman in Tina Mrak ter SD – Nejc Kliček in Mojca Faganel, enega pa Levica s svetnico Matejo Potočnik.

Tržič

V občinskem svetu Občine Tržič je 24 svetnic in svetnikov, v nov mandat so izvoljeni Jure Ferjan, Vida Raztresen, Janez Bogataj in Tanja Perčič Poklukar (SDS), Borut Sajovic, Ana Peharc, Dušan Bodlaj, Eva Srečnik, Marjan Veternik, Vida Hribar, Nejc Perko, Manca Gašperlin in Andraž Žitnik (Ekipa Boruta Sajovica), Duško Krupljanin (Lista up mladih Tržič), Mladen Novković (Lista za razvoj športa in kulture), Pavel Rupar in Ajda Mehić (Pavel Rupar – Enotna lista Tržič), Marko Poljanc (Lista spremembe za preporod Tržiča), Drago Zadnikar (SD), Klemen Belhar, Metka Gaberc, Drago Zalar in Teja Nemec (Zagon – Lista Klemena Belharja) in Jana Jenko (DeSUS).

Če bo Pavel Rupar izvoljen za župana, ga bo v občinskem svetu nadomestil Klemen Markovič, če pa bo izvoljen Borut Sajovic, ga bo nadomestila Mojca Čadež.

Kranj

V edini gorenjski mestni občini, Mestni občini Kranj, je 33 svetnic in svetnikov. Največ, po šest, jih bo v novem mandatu iz vrst SDS in Zoran za Kranj. SDS bodo v mestnem svetu zastopali: Branko Grims, Saša Kristan, Bojan Homan, Andreja Valič Zver, Iztok Jenko in Nataša Jenkole. Iz liste Zoran za Kranj bodo novi svetniki: Zoran Stevanović, Lea Bidovec, Neven Polajnar, Lea Zupan, Robert Kranjec in Tanja Graonja Krstev. Če bo novi župan Zoran Stevanović, ga bo v mestnem svetu nadomestil Janez Perhavec. Pet svetnikov bo iz SD: Matjaž Rakovec, Manja Zorko, Janez Černe, Ana Pavlovski in Evstahij Drmota. Če bo novi župan Matjaž Rakovec, ga bo v občinskem svetu nadomestila Nada Mihajlović. Štirje svetniki bodo zastopali Stranko Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar: Boštjan Trilar, Andreja Kert, Boris Vehovec in Damjana Piškur. Prav tako štirje svetniki bodo zastopali Listo za razvoj Kranja: Igor Velov, Nada Sredojević, Milan Glamočanin in Sandra Gazinkovski. Dva svetnika bosta iz Liste Marjana Šarca: Robert Nograšek in Nataša Majcen. Prav tako dva svetnika sta iz NSi: Irena Dolenc in Albin Traven. V mestnem svetniku bodo še štirje svetniki: Barbara Gunčar (SLRP), Tomaž Ogris (Povezane lokalne skupnosti), Ana Štromajer (Levica) in Jožef Rozman (DeSUS).

Naklo

V občinskem svetu Občine Naklo je 15 svetnic in svetnikov, v nov mandat so izvoljeni Zdravko Cankar, Helena Krampl Nikač in Primož Povše (DeSUS), Drago Goričan in Alenka Benedik (Lista Draga Goričana za razvoj občine Naklo), Marko Mravlja, Andreja Prosen in Albin Golba (SDS), Peter Celar (NSi), Renata Košir, Ivan Meglič in Katja Bevk (SLS), Franc Grašič, Jure Renko in Nataša Zaletelj (Lista za moj kraj). Če bo Marko Mravlja izvoljen za župana, ga bo v občinskem svetu nadomestila Katarina Korenčan, če bo izvoljen Ivan Meglič, se bo svetnikom pridružil Marjan Babič.

Šenčur

Občinski svet v Šenčurju šteje 17 članov. Vanj so bili izvoljeni: Tadej Belehar, Živa Mali, Domen Kern (Mladi za Šenčur), Ciril Kozjek, Vanja Umnik, Sebastian Mohar, Urška Dolinar (SLS), Valerij Grašič (NSi). Matej Knific (Lista Mateja Knifica), Aleš Perič Močnik, Andreja Pintar, Marjan Kristanc, Nuša Bašelj Jagodic (SDS), Simon Kuhar, Slavka Weisseisen, David Štrajhar (Lista VID) in Petar Podkonjak (SD). Ker je Ciril Kozjek ponovno izvoljen za župana, bo iz stranke SLS v občinskem svetu sedel naslednji z liste, to pa je neuradno Franci Podjed.

Cerklje

Občinski svet Občine Cerklje šteje 16 svetnikov. V novem mandatu bodo to Andrej Vidmar (Lista za Cerklje), Andrej Kosec, Marija Kropivnik in Miha Zevnik (SDS in SLS – koalicija za razvoj občine Cerklje), Andreja Maček (ki bo najverjetneje zamenjala župana Franca Čebulja), Andreja Bogataj, Janez Korbar, Stanislava Rozman, Blaž Kaplenik (Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem), Jure Narobe in Nina Veselinović (Lista Za mlade Občine Cerklje), Luka Štumberger, Polona Kuhar in Luka Jezeršek (TOP Lista občine Cerklje), Jože Ipavec (NSi) in Marko Bolka (Lista za vas).

Preddvor

Občinski svet v Preddvoru, izvoljen po večinskem sistemu, sestavljajo: Jože Cuderman, Ana Urbanec, Josip Ekar, Darja Delavec, Nejc Bodlaj, Anže Podpeskar (lista Naš Preddvor), Vilko Čimžar, Miran Perko, Primož Bergant (lista Združeni za Preddvor), Miran Zadnikar in Janez Brolih (Povezane lokalne skupnosti).

Jezersko

V sedemčlanski občinski svet Občine Jezersko so bili izvoljeni: Izidor Parte (Gasilci in skupina volivcev), Dejan Kavaš, David Jovanovski (lista Mladi za Jezersko), Iztok Tonejec, Primož Šenk (lista Jezersko za vse), Metoda Karničar, Primož Muri (Lista za Jezersko).

Škofja Loka

Občinski svet Škofja Loka šteje 28 članov, vanj pa so bili izvoljeni: Miha Peternel, Veronika Hartman, Tine Radinja, Melita Rebič, Igor Drakulič, Borjana Varja Koželj, Marko Murn, Miha Ješe, Lea Leona Mlakar (Lista Miha Ješe in prijatelji Loke), Roman Hartman, Jelka Dagarin, Igor Sadar, Gregor Hostnik, Maja Cankar, Robert Strah, Katarina Bertoncelj Megušar, Aleš Habjan (vsi SDS), Rolando Krajnik, Zorica Škorc, Andrej Štremfelj, Jožica Vavpotič Srakar (Komunalno ekološka lista), Ciril Peternel, Žiga Nastran (NSi), Valentin Jesenovec, Tomaž Paulus (SLS), Martin Trampuš, Zdenka Šušteršič (Levica), Mirjam Jan Blažič (SD). Če bo za župana izvoljen Tine Radinja, je naslednji med kandidati, ki bi ga nadomestil v občinskem svetu, Lovro Štanta, če bo izvoljen Robert Strah, pa Anton Bernik.

Železniki

V 17-članski občinski svet Občine Železniki so bili izvoljeni Matej Šubic, Tomaž Weiffenbach, Julijana Prevc, Aleš Bertoncelj, Alenka Lotrič, Jurij Demšar, Primož Pintar in Božo Prezelj (SLS), Tomaž Demšar, Miran Šturm, Anita Gaser in Branka Krek Petrina (SDS), Franc Tušek in Janez Thaler (NSi), Zora Bonča in Jože Prezl (SD) ter Blaž Vrhunc (Levica).

Gorenja vas - Poljane

V občinski svet v Občini Gorenja vas - Poljane, ki šteje 17 članov, so bili izvoljeni Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Stanko Bajt, Marija Guzelj, Milan Janez Čadež, Marija Prosen (SDS), Uroš Čadež, Polona Mlinar Biček, Martin Oblak (Barbara Radič in skupina volivcev), Janez Hrovat, Mirjana Možina, Stanislav Bizovičar (Nsi), Peter Peternel, Zvonko Dolinar (SLS), Roman Kokalj (DeSUS) in Jurij Krvina (SD). Glede na to, da je bil Milan Janez Čadež izvoljen za župana, ga bo v občinskem svetu nadomestil predvidoma naslednji z liste SDS, to je Žan Mahnič.

Žiri

Petnajstčlanski občinski svet v Občini Žiri po novem sestavljajo Jože Petrovčič, Matej Gregurovič, Vesna Kranjc, Drago Kramperšek, Ida Filipič Pečelin, Mitja Kozamernik in Maja Justin Jerman (Neodvisna lista za napredek Žirov), Andrej Poljanšek, Bernarda Lukančič in Peter Podobnik (SDS), Janez Žakelj, Mateja Velkavrh in Sašo Pečelin (Nsi), Martin Oblak (SLS) in Božidar Cankar (SD). Na konstitutivni seji bo Janeza Žaklja, ki je bil izvoljen za župana, predvidoma nadomestila naslednja z liste NSi, to je Ana Praznik.

Medvode

Medvoški občinski svet ima 23 članov. V novem mandatu bo v njem precej novih obrazov. Velika zmagovalka volitev je LNS – Lista Nejca Smoleta, ki bo imela kar 13 svetnikov. To so: Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, Alojzij Teršan, Nada Prešeren, Uroš Medar, Špela Kolarič, Rok Kogovšek, Marjeta Jamnik, Ana Barle, Ladislav Vidmar, Darinka Verovšek in Dominik Bradeško. Po dva svetnika imajo SDS (Leon Merjasec, Stanislav Marn), Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode (Tomaž Kuralt, Mateja Kuhar Bizjak) in Nestrankarska lista Sotočje (Stanislav Ulanec, Ines Iskra), po enega pa DeSUS (Ivan Špenko), Zeleni Slovenije (Dragan Djukić), NSi (Mirko Javeršek) in lista ŠPON (Šport, podjetništvo, okolje, napredek), ki jo bo zastopal Miran Šušteršič.

Vodice

V 15-članskem občinskem svetu Občine Vodice bodo v prihodnjem mandatu svetniška mesta zasedli Žiga Janežič, Branko Bogovič, Rudi Kopač, Silva Kralj in najverjetneje Maja Drešar (ker je bil prvi na listi Aco Franc Šuštar izvoljen za župana), vsi člani Srca Občine Vodice, ter Luka Rozman, Miran Vertačnik, Jože Podgoršek, Anton Kosec in Margareta Barle (Lista neodvisnih krajanov), Tilen Jeraj, Tomaž Gyergyek, Milan Čebulj in Anton Kokalj (NSi) ter Jaka Šimnovec (SDS).

Trzin

Novi Občinski svet občine Trzin sestavljajo: Peter Ložar, Nuša Repše, Milan Karče, Klavdija Tretjak, Anton Kralj, Dunja Špendal in Anton Peršak (Lista za trajnostni razvoj Trzina), Miha Pančur in Rado Gladek (SDS), Alenka Marjetič Žnider in Robert Markič (Odgovorni, aktivni občani Trzina), Marko Kajfež (Lista združeni Trzin) in Gregor Pevc (Lista Trzin je naš dom). Petra Ložarja, ki je bil izvoljen za župana, bo po neuradnih podatkih v občinskem svetu nadomestila Veronika Weixler.

Mengeš

Mengeški občinski svet je v prejšnjem mandatu štel 19 članov, v novem pa se je število svetnikov zmanjšalo na 16. Občinski svetniki so Franc Jerič (ker je izvoljen na mesto župana, ga bo po konstitutivni seji najverjetneje zamenjal Jure Šinkovec), Tina Jamšek, Bogo Ropotar, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška Mehle, Robert Ručigaj, Tina Štrukelj (Franc Jerič – Lista za Občino Mengeš), Peter Gubanc, Katja Jamšek, Aleš Janežič (Skupaj za mengeško občino – Skupaj zmoremo več), Tomaž Štebe, Urška Koce (Zeleni Slovenije), Matic Slokan (SDS), Rok Burja (NSi) in Franc Hribar (SLS).

Kamnik

V občinski svet Občine Kamnik so bili izvoljeni: Igor Žavbi, Ančka Podbevšek, Žan Potočnik, Karla Urh, Marko Šarec, Nives Matjan, Urban Bergant, Alenka Jevšnik in Božidar Pilej (LMŠ), Cvetka Slapnik, Janez Rifel, Matej Slapar, Bogdan Pogačar, Ivanka Učakar in Jernej Markelj (NSi), Duško Papež, Žaklina Zdravkovič, Grega Zorman in Edis Rujovič (LDP), Sandi Uršič, Karmen Kaplja, Robert Prosen in Šemso Mujanovič (LSU), Franci Spruk, Natalija Berlec in Matija Sitar Močnik (SDS), Jože Korošec (SLS), Mojca Škraba (DeSUS) in Anton Tone Smolnikar (LTS).

Domžale

Občinski svet Občine Domžale v novem mandatu sestavljajo: Toni Dragar, mag. Renata Kosec, Joško Korošec, Andreja Pogačnik Jarc, Maksimiljan Karba, Damjana Korošec, Janez Avsec, Marjetka Kristan, Anže Korošec in Marjeta Rode (LTD), Metod Marčun, Mateja Kegel Kozlevčar, Matej Oražem, Elvira Rošić Ključanin, Bojan Čad, Maja Burja in Ivan Pšag (LMM), Robert Hrovat, Marija Doroteja Grmek, Tomaž Deželak, Majda Pučnik Rudl in Žiga Štiftar (SDS), Marjan Ravnikar in Kristina Hafner (SD), Urška Kabaj Pleterski in mag. Branko Heferle (LMŠ), Peregrin Stegnar in Tadeja Šuštar (NSi), Gregor Horvatić (Zeleni Slovenije), Alenka Resinovič Reza (Lista Reza) in Bojan Arh (SAB).

Komenda

Štirinajstčlanski občinski svet v Občini Komenda bodo v naslednjem mandatu zasedali Jože Šimenc, Jožef Sušnik, Zoran Sodnik, Igor Štebe, Roman Koncilija (Lista TRN), Aleš Marinko, Jožefa Žagar, Rok Zupančič (SDS), Roman Dobnikar, Mojca Šraj (LMŠ), Franc Petrič, Alojzij Gašperlin (SLS), Martina Prezelj in Urška Grošelj Petkovšek (NSi).

Oddajte svoj komentar

Kranj 6°

oblačno
vlažnost: 99 %
veter: Z, hitrost: 11 km/h

5/15

nedelja

9/14

ponedeljek

5/19

torek

Vremenska napoved

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

DELAVNICE / Škofja Loka, 27. september 2020

Rokodelska doživetja

RAZSTAVE / Šenčur, 27. september 2020

Umetniki v času koronavirusa

PRIREDITVE / Podnart, 27. september 2020

Dan odprtih vrat kmetije

DELAVNICE / Škofja Loka, 28. september 2020

Rokodelska doživetja

DELAVNICE / Radovljica, 28. september 2020

Delavnica izdelave copat iz filca

PRIREDITVE / Jesenice, Radovljica, 28. september 2020

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine

DELAVNICE / Škofja Loka, 29. september 2020

Rokodelska doživetja

DELAVNICE / Radovljica, 29. september 2020

Delavnica izdelave copat iz filca

 

 
 

 

 
 
 

Uredili lepotni center / 08:39, 26. september

Primož, da ne bi šel, preč vržen denar.

Ob polletju negativno / 17:56, 25. september

" neizbrani kandidat je namreč vložil tožbo, ker da naj izbrani kandidat ne bi izpolnjeval razpisnih pogojev."

Trenutno je edini rapisni pogoj, da si član SDS-a !

Pivčevo čaka interpelacija, Hojs ostaja minister / 17:53, 25. september

Ena za specialno izdajo Alana Forda ! ( Tarča 24.9.2020)Žnidaršič: g, Krek, ali imate podatke koliko okužb v zadnjem času je iz gostinskih ...

Včerajšnje številke so slabe, daleč najslabše ... / 14:49, 25. september

Še ena začela pametovat?

Gluhi proslavili z razstavo / 09:39, 25. september

Vojči,
Mogoče so gluhe pa ga ne vidijo, da je brez maske??

Potrdili peti paket ukrepov / 09:13, 25. september

In medtem včeraj v Tarči na RTVSlo debeli Krek obtoži RTV Slo, ker je snemala prireditev OK kjer so se zabavali brez mask seveda z ministric...

Gluhi proslavili z razstavo / 08:46, 25. september

"Gluhi proslavili z razstavo"
---------------

Kakšen slučaj!
Rakovec še ni slišal za maske.