Stanislav Poglajen bo v četrtek dokončno odstopil z mesta župana Komende.

Komendski župan napovedal odstop

Komendski župan Stanislav Poglajen je pod pritiskom svetnikov prejšnji teden napovedal odstop. Odstopil bo po tem, ko bo imenoval dva podžupana, ki bosta občino vodila do izvedbe nadomestnih volitev.

Stanislav Poglajen bo na četrtkovi seji predlagal dva podžupana in nato odstopil s funkcije.

Komenda – »Odločil sem se, da bom podal odstopno izjavo. Ker pa se zavedam pomembnosti nadaljnjega delovanja občine, bom v prihod­njem tednu še sklical sejo občinskega sveta in predlagal spremembo statuta v delu, ki se nanaša na imenovanje podžupana. Imenoval bom še podžupana in nato podal odstopno izjavo,« je takoj ob začetku seje komendskega občinskega sveta minuli četrtek sporočil župan Stanislav Poglajen in tako prehitel svetnike, ki so ga k odstopu želeli pozvati na seji, kar so mu sicer sporočili že po elektronski pošti prejšnji teden. Kot je znano, je namreč župan njihovo zaupanje izgubil, ker jih je o tožbi proti družbi Palmarium in odškodnini v vrednosti 1,2 milijona evrov prvič seznanil šele na razširjenem kolegiju sredi decembra. Svetniki Poglajnu tudi sicer očitajo pomanjkljivo obveščanje in slabo komunikacijo tudi z lokalno skupnostjo. Ker ni imel informacij glede tožbe, je že pred časom odstopil tudi podžupan Igor Štebe.

Sejo sveta, na kateri so sicer obravnavali enajst točk dnevnega reda, so na predlog svetnice NSi in predsednice statutarno pravne komisije Martine Prezelj nato zaprli za javnost. Odločitev, ki so jo svetniki brez razprave podprli, je Prezljeva obrazložila z besedami, »da uredimo nastalo situacijo«. Zakaj javnost ne bi smela biti obveščena o dogajanju na seji, na kateri so denimo obravnavali tudi poročilo o gradnji doma za starejše in novelo pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki, nam svetniki – tisti, ki so po seji sploh želeli stopiti pred novinarje – niso znali pojasniti.

Občane Komende tako spomladi čakajo nadomestne volitve za župana. »Nadomestne volitve morajo biti v skladu z zakonodajo izvedene v obdobju med 60 in 90 dnevi po odstopu zdajšnjega župana,« je po seji sveta povedal svetnik SDS Aleš Marinko.

Še pred tem pa bodo na še eni seji ta četrtek svetniki odločali o predlagani spremembi statuta. Zdajšnji namreč predvideva le enega podžupana, po odstopu Poglajna pa naj bi do nadomestnih volitev občino vodila dva. Ali sta kandidata že znana, ne Marinko niti samostojni svetnik Roman Dobnikar, ki je svetnikom predlagal, naj Poglajna pozovejo k odstopu, nista vedela. Imenovanje podžupanov pa je bil po Dobnikarjevih besedah Poglajnov pogoj za odstop. »Njegov predlog je bil, da poda odstopno izjavo s pogojem, da spremenimo statut in imamo odslej dva podžupana,« je povedal Dobnikar in dodal še: »Stvari se nalagajo in nalagajo, danes je bila tema tudi suhadolska jama, kjer so stvari še bistveno večje od teh, tako da je meni kristalno jasno, zakaj je odstopil.«

Stanislav Poglajen je, tako kot tudi že v preteklih dneh, zavrnil prošnje za pojasnila.