Župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave Majda Ravnikar

Seje in odstopa župana (še) ne bo?

Četrtkove izredne seje komendskega občinskega sveta, na kateri naj bi se svetniki seznanili z odstopom Stanislava Poglajna, ne bo, saj je župan na bolniškem dopustu, je sporočila direktorica občinske uprave Majda Ravnikar. Župan se je sicer oglasil z dopisom, v katerem je med drugim navedel, da bo svojo odločitev glede odstopa ponovno proučil.

Člani statutarnopravne komisije bodo na nocojšnji seji razpravljali tudi o spremembah poslovnika občinskega sveta, ki bi omogočale precej lažje izključevanje javnosti, kot je bilo to mogoče doslej.

Komenda – Kot je znano, je Stanislav Poglajen prejšnji teden na seji občinskega sveta sporočil, da bo odstopil z mesta župana Komende. To naj bi storil na izredni seji ta četrtek, po tem, ko bo občinski svet sprejel spremembo statuta občine, ki bo omogočal imenovanje dveh podžupanov, ki bosta občino vodila do nadomestnih županskih volitev. A kot nam je danes v telefonskem pogovoru povedala direktorica komendske občinske uprave Majda Ravnikar, napovedane četrtkove seje zagotovo ne bo, saj je župan od včeraj na bolniškem dopustu in seje ne more sklicati. Svetnik Roman Dobnikar je zaradi tega napovedal tudi možnost, da bi sejo sklicali svetniki sami, kar lahko storijo, če se za to odloči vsaj četrtina vseh svetnikov.

Župan na telefon ni bil dosegljiv, Majda Ravnikar pa nam je posredovala njegovo izjavo, v kateri navaja podrobnosti izgubljene sodbe zaradi razlastitve zemljišč družbe Palmarium v naselju Sončna aleja na Gmajnici, ki jo je sklenil z besedami, da je najavo odstopa podal pod velikim pritiskom in da jo bo »ponovno proučil in se nato dokončno odločil«.

Kdaj bo torej napovedana seja občinskega sveta in ali bo župan na njej res podal odstopno izjavo, še ni jasno, očitno pa je zagotovo ne bo v četrtek.

Že za danes zvečer pa je sklicana izredna seja statutarnopravne komisije, ki pa ne bo obravnavala zgolj predvidene spremembe statuta občine v delu, ki se nanaša na imenovanje podžupanov, temveč imajo člani komisije na dnevnem redu tudi predlog spremembe poslovnika občinskega sveta. Statutarnopravna komisija je namreč po hitrem postopku predlagala spremembo 26. člena poslovnika, ki se nanaša na izključitev javnosti iz sej občinskega sveta. Po zdaj veljavnem poslovniku je namreč zagotovljena možnost zaprtja seje le v primeru, »če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja«. Predlagana sprememba pa predvideva črtanje tega dela člena. Prvi odstavek bi se po novem tako glasil preprosto: »Svet lahko sklene, da bo seja oziroma del seje potekal brez navzočnosti javnosti.« Javnost pa bi obvestili naknadno, z uradnim obvestilom za javnost ali po sredstvih javnega obveščanja, so zapisali v predlogu. Predlagana sprememba je nenavadna tako zaradi zadnjih dogodkov kot tudi zaradi dejstva, da je občinski svet ravno pred kratkim spremembe poslovnika že obravnaval.

Župan Stanislav Poglajen je sicer v že omenjenem dopisu pojasnil dogajanje glede tožbe proti družbi Palmarium. Med drugim je zapisal, da je do razlastitve družbe prišlo v delu, po katerem potekajo ceste in pločniki z vgrajeno komunalno infrastrukturo ter zemljišče vodotoka Govinek. V dopisu Poglajen med drugim navaja, da so se za postopek razlastitve odločili po posvetu z odvetniško pisarno in po tem, ko prejšnji pogovori niso bili uspešni. Glavni razlog za odločitev je bilo dejstvo, da so leta 2015 začeli izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki so ga sofinancirali tudi z nepovratnimi kohezijskimi sredstvi. V delu Sončne aleje namreč niso imeli v lasti komunalne infrastrukture, zato je obstajala velika bojazen, da bi bil kohezijski projekt, ki je vključeval tudi sosednje občine, neizvedljiv. Po odločbi o razlastitvi, ki je postala pravnomočna aprila 2016, sta bili obe strani pozvani k sklenitvi sporazuma o odškodnini, vendar družba Palmarium ponudbe občine za odkup ni sprejela. Sledilo je pravdanje, ki je pripeljalo do že znane odškodninske sodbe.

Kot je še zapisal Poglajen, meni, da je ravnal odgovorno, v smeri, da bi zagotovil čimprejšnjo varno oskrbo občanov v tem naselju in nemoteno nadaljevanje izvajanja kohezijskega projekta.

O dogajanju v Komendi bomo podrobneje poročali tudi v naslednjih tiskanih izdajah Gorenjskega glasa.