Moti jih pokanje iz Crngroba

Pred kratkim nas je bralec iz naselja Sv. Duh opozoril na moteč hrup, ki ga povzroča streljanje na bližnjem strelišču v Crngrobu.

Crngrob – Pokanje s strelišča v Crngrobu naj bi bilo moteče za prebivalce bližnjih krajev. Zanimalo nas je, ali pritožbe prihajajo tudi na občinsko upravo v Škofji Loki. Zemljišče, na katerem je strelišče, sicer sodi v Mestno občino Kranj, vendar pa naselja, ki se nahajajo v krajevni skupnosti (KS) Stara Loka in KS Sveti Duh v občini Škofja Loka, ležijo v vplivnem območju strelišča.

»Posamezni občani, ki živijo v teh naseljih, se občasno pritožujejo zaradi hrupa, ki nastaja ob streljanju na strelišču, predvsem ko je intenziteta streljanja večja. Je pa v zadnjih letih veliko manj tovrstnih pritožb, predvsem zaradi izboljšanja infrastrukture in izvedenih protihrupnih ukrepov na strelišču,« odgovarjajo z Občine Škofja Loka. »V KS Stara Loka so sicer prejeli tudi pritožbo krajanov glede hrupa s strelišča s predlogi po izgradnji protihrupne zaščite oz. izgradnji zaprtega objekta za potrebe streljanja ali celo zaprtju strelišča. Izražena je bila tudi bojazen, da naj bi v prihodnosti prišlo celo do širjenja strelišča v Crngrobu. Iz Slovenske vojske so odgovorili, da povečanje oziroma širitev strelišča ni načrtovana. Za obdobje med leti 2024 in 2028 pa je načrtovano, da se dodatno uredi že obstoječe stanje ter dograjevanje oziroma izboljšanje protihrupne in varnostne zaščite (urejanje nasipov, nadstrešnica nad linijo streljanja, drenaža strelišča, ograja okrog strelišča …).«

Občina Škofja Loka s Slovensko vojsko, ki upravlja strelišče v Crngrobu, sicer vseskozi sodeluje zelo korektno in konstruktivno. Spomnimo, da sta pred leti občina in vojska sodelovali tudi pri obnovi tamkajšnje ceste.