Idejo je dal Gregor Rozman (na sliki), razstavljenih pa je dvaindvajset del.

Dom prinesli v službo

Uslužbenci medvoške občine so stene stopnišča polepšali z deli, ki so jih prinesli od doma.

Medvode – Stene na stopnišču občinske stavbe v Medvodah so običajno namenjene razstavam. Ker zaradi epidemioloških razmer zdaj nima zunanjih obiskovalcev in razstavljavcev, so se uslužbenci občinske uprave odločili, da stene okrasijo kar sami.

Poiskali so slikarska in fotografska dela, ki sicer krasijo stene njihovih domov, in dom prinesli v službo. »Na stopnišču občine so se najprej občasno, kasneje pa redno razstavljala dela najrazličnejših skupin ljubiteljskih slikarjev in fotografov, nekaj pa je bilo tudi razstav uveljavljenih avtorjev. Edini pogoj za razstavo je, da razstavljajo občani ali v občini delujoči avtorji. Ker se je zadnja razstava, ki je bila načrtovana še pred razglašeno epidemijo, iztekla ravno v času novoletnih praznikov, sem predlagal, da prazne stene okrasimo kar sami uslužbenci občinske uprave. Idejo je posebej podprlo osem sodelavcev, ki so prinesli nekaj del, ki krasijo njihove domove. Tako smo ustvarili nekaj toplega, prazničnega, človeškega, predvsem pa v tem času, v katerem se premikamo previdno, nismo pozabili na svobodo izražanja in kulturo kot eno izmed področij, ki jih je epidemija najbolj prizadela,« je pojasnil Gregor Rozman.

Razstavljenih je 22 del, kar je kakšno več, kot je siceršnja razstavna kapaciteta.