Občina Kranjska Gora ima strategijo 2030

Kranjska Gora – Kranjskogorski občinski svetniki so na novembrski seji sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja Občine Kranjska Gora 2030. S strategijo so določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne projekte na vseh področjih delovanja občine za naslednjih deset let. V njeno pripravo so bili aktivno vključeni tudi občani, ki so preko ankete sporočili svoje ideje in predloge. Prejeli so več kot 120 pravilno izpolnjenih anket, ki so predstavljale pomembno izhodišče in osnovno usmeritev pri pripravi strategije, ki jo je izdelalo podjetje K&Z, svetovanje za razvoj, iz Radovljice. Dokument ni obvezen, je pa priporočljiv in je podlaga za pripravo projektov. Kot je dejal župan Janez Hrovat: »Naša dolžnost je bila, da strategijo sprejmemo, na njeni podlagi bomo lahko kandidirali s projekti in črpali evropska kohezijska sredstva.«