Zbirajo predloge za občinska priznanja

Žirovnica – Občina Žirovnica je objavila razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj občine za leto 2020. Ta vsako leto podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem ... Občina ima tri vrste priznanj, in sicer naziv častni občan, plaketo in nagrado občine. Predlagatelji so lahko fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke v občini Žirovnica. Rok za oddajo predlogov je 16. september.