Potek nove struge / Foto: arhiv občine

Sora v Poljanah v novi strugi

Poljane – Reko Soro so proti Hotovljam v sklopu ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan v minulih dneh speljali v novo strugo. Za sotočjem Sore in Hotoveljščice so zgradili povsem nov jez na reki Sore, del nove, leve brežine Poljanske Sore pa so ozelenili, so pojasnili na Občini Gorenja vas - Poljane. V nadaljevanju bodo uredili oziroma dokončali še zavarovanje reke Sore na desnem bregu, oblikovali novo sotočje med Soro in Hotoveljščico ter uredili nove travne površine na mestu stare struge reke Sore. Ta čas že izvajajo poglobitev in širitev Ločivnice skozi Poljane, kmalu pa bodo začeli urejati tudi novo sotočje Ločivnice in Sore, so še napovedali na občini.