V območje Nature 2000 je zajet tudi velik del Gorenjske, med drugim tudi Jezersko (na sliki). / Foto: Primož Pičulin

Odnos do Nature 2000

V javnomnenjski raziskavi je več kot tisoč sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave.

Kranj – Maja zaznamujemo več dni, ki so posvečeni naravi: svetovni dan čebel, evropski dan Nature 2000, 20. obletnico razglasitve obeležitve mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti, evropski dan parkov, v tretjem tednu maja je potekal tudi slovenski teden parkov. Ob tej priložnosti je 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji predstavilo najnovejšo javnomnenjsko raziskavo o odnosu Slovencev do Nature 2000, evropskega naravovarstvenega omrežja. V tem času so začeli tudi akcijo iskanja največje nestrupene kače pri nas, progastega goža.

V Sloveniji je v območje Nature 2000 zajetih skoraj 37 odstotkov vsega ozemlja in pri tem zaseda sam evropski vrh. Sledita ji Hrvaška (37 odstotkov) in Bolgarija (34 odstotkov). Skoraj petina (18 odstotkov) območja 28 držav članic EU je zavarovanih s to naravovarstveno mrežo. Na Gorenjskem je z Naturo 2000 zavarovanega območja še veliko več in je s 44 odstotki nad državnim povprečjem. V javnomnenjski raziskavi, ki je bila izdelana na reprezentativnem vzorcu, je več kot tisoč sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave. Skoraj 64 odstotkov anketirancev je že slišalo za Naturo 2000 (evropsko povprečje je 11 odstotkov), skoraj osemdeset odstotkov pa jih je odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000. Anketiranci, med katerimi so bili tudi lastniki gozdov in kmetovalci, so navedli, da bi se bili pripravljeni izogniti obisku določenega območja, ker so tam mirne cone za živali (blizu devetdeset odstotkov), prilagoditi gnojenje (86 odstotkov), odstraniti tujerodno vrsto (84 odstotkov), prilagoditi košnjo travnika na določeno obdobje (79 odstotkov) in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi (78 odstotkov).

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji združuje 15 partnerjev s področij varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda, ki pripravljajo tako sistemske rešitve za Program upravljanja Nature 2000 kot tudi izvajajo različne terenske aktivnosti na treh pilotnih območjih: Slovenska Istra, Štajerska ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci.

Na pilotnem območju Istra se je pretekli teden začela že omenjena iskalna akcija za največjo nestrupeno kačo v Sloveniji, progastega goža, ki ga do preteklega tedna nismo zaznali v Sloveniji že od lanskega poletja. Zaznavajo že prve uspehe: posneli so pet primerov progastega goža, med njimi tudi mladiča.

Na pilotnem območju nam bližjih Kamniško-Savinjskih Alp in Grintovcev to pomlad potekajo spremljanje (monitoring) divjega petelina, popisi triprstega detla, malega skovika in koconogega čuka.