Na ministrstvu za infrastrukturo prometne problematike na glavni cesti med Kranjem in Šenčurjem ne nameravajo reševati z gradnjo dodatnega avtocestnega priključka Kranj sever. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjske želje neuslišane

V mestni občini Kranj bi radi razbremenili promet z gradnjo novega avtocestnega priključka med Kranjem in Šenčurjem, čemur pa na ministrstvu za infrastrukturo in Darsu nasprotujejo.

Kranj – Ministrstvo za infrastrukturo in Družba za avtoceste v RS (Dars) sta zavrnila predlog Mestne občine Kranj za gradnjo novega avtocestnega priključka Kranj sever med avtocestnim priključkom Kranj vzhod in krožiščem na Primskovem. Ministrstvo je na kranjsko pobudo pred kratkim odgovorilo, da je Dars že v preteklosti podal negativno mnenje k predlogu za grad­njo novega priključka zaradi premajhne razdalje med predlaganim in obstoječim priključkom Kranj vzhod.

Na Mestni občini Kranj nov avtocestni priključek Kranj sever ocenjujejo kot najugodnejšo, najučinkovitejšo in najhitrejšo rešitev za prometno razbremenitev Kranja, kar po navedbah občine potrjujejo tudi vse prometne študije, narejene v zadnjih petnajstih letih. Taka rešitev bi bila stroškovno najsprejemljivejša, saj bi izgradnja novega priključka stala od tri do tri in pol milijona evrov, medtem ko bi bile vse druge predlagane rešitve desetkrat dražje, navajajo na občini. Ob tem poudarjajo, da bi nov priključek Kranj sever, ki bi mu kasneje sledila še izgradnja kranjske severne obvoznice, pomembno skrajšal in omogočil varnejšo in dodatno alternativno povezavo do Kongresnega centra Brdo, ki bo glavno protokolarno središče predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. Prav zato je občina tudi želela, da se omenjeni cestni projekt uvrsti v državni proračun s končno realizacijo v prvi polovici leta 2021 in vključi v poseben Zakon o predsedovanju Slovenije Svetu EU.

A, kot omenjeno, pobuda MOK-a ni padla na plodna tla. Na ministrstvu za infrastrukturo in Darsu opozarjajo, da je razdalja med predvidenim priključkom Kranj sever in obstoječim priključkom Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani le 1100 metrov in 1250 metrov v smeri proti predoru Karavanke, tako majhna razdalja med priključkoma pa bi negativno vplivala na varnost prometa.

Za rekonstrukcijo ceste

Kot poudarjajo, analize na področju prometne varnosti, tako v Sloveniji kot v drugih državah, kažejo, da območja priključkov zaradi mešanja prometnih tokov na sami trasi in vozil, ki se na avtocesto ali hitro cesto vključujejo ali jo zapuščajo, predstavljajo potencialno najbolj problematične odseke, zato na teh delih nastaja večje število prometnih nesreč. Ustrezna razdalja med avtocestnimi priključki je zato zelo pomembna za zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti. »Na omrežju avtocest in hitrih cest sicer obstaja nekaj priključkov, pri katerih je razdalja med dvema sosednjima priključkoma manjša od razdalje med priključkom Kranj vzhod in predlaganim priključkom Kranj sever, vendar pa so se take rešitve v preteklosti s stališča prometne varnosti pokazale kot neprimerne,« so razložili na ministrstvu.

Ker prioritetno reševanje prometne problematike Kranja z ukrepi, ki posegajo na avtocesto, zanje ni sprejemljivo, na ministrstvu podpirajo rešitev, ki jo zagovarja direkcija za infrastrukturo. Po tej različici bi problematiko prometnih obremenitev na severnem delu Kranja reševali z rekonstrukcijo obstoječih in gradnjo dodatnih prometnic. Pomemben del teh ukrepov je rekonstrukcija glavne ceste med Kranjem in Šenčurjem, na kateri promet ne bo voden skozi krožni križišči, ki se navezujeta na avtocesto, ampak pod njima. Za to rešitev trenutno že potekajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. Prav tako je potrebna nova povezava s predvideno severno obvoznico, ki bi razbremenila krožišče Primskovo. Za projekt severne kranjske obvoznice ima sicer direkcija za infrastrukturo že odprt načrt razvojnih programov, vendar trenutno ni predvidenih aktivnosti, saj je za umestitev v prostor zadolžena občina, še pojasnjujejo na ministrstvu.

V Kranju bodo vztrajali

Na Mestni občini Kranj bodo vztrajali pri čimprejšnji izgradnji avtocestnega priključka Kranj sever, saj argumentacijo o premajhni medsebojni razdalji med priključkoma Kranj sever in Kranj vzhod zavračajo. Kot pravijo, bi bila priključka med seboj oddaljena najmanj 1,3 kilometra, kar je precej več od zahtevanih 600 metrov in je blizu minimalni priporočljivi razdalji za takšne priključke, ki je 1,7 kilometra. Med drugim izpostavljajo, da imajo tudi ostale mestne občine priključke, ki ne ustrezajo priporočljivim minimalnim razdaljam, na Kranj pa se še od 80. let preteklega stoletja navezujeta le dva avtocestna priključka medsebojne oddaljenosti približno šest kilometrov. Mestna občina Kranj, ki je po številu prebivalcev tretja največja v Sloveniji, je bila v zadnjih 30 letih pri izgradnji nove državne prometne infrastrukture skoraj popolnoma spregledana. V zadnjih dveh letih se je sicer rekonstruiralo nekaj križišč in mostov, ni pa se vzpostavilo nobenih novih cestnih povezav, ki bi razbremenile bistveno povečan promet in rastoče mesto. Na cesti Šenčur–Kranj tako v času popoldanske konice kolone vozil sežejo tudi na avtocesto, kar je z vidika prometne varnosti nedopustna situacija. Vzrok zato pa je predvsem v koncentraciji prometnih tokov na enem vstopnem mestu v Kranj, nov priključek pa bi obremenitev porazdelil, so prepričani.