Taborniki in skavti se izobražujejo v Kranjski Gori

Kranjska Gora – Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov organizirata v prvem tednu novembra v Kranjski Gori evropski mednarodni izobraževalni dogodek. Udeležuje se ga več kot 220 mladih iz 48 držav.