V Sindikatu poštnih delavcev, ki je za 11. november napovedal stavko, opozarjajo, da v okviru običajnega socialnega dogovora s poslovodstvom kljub februarskemu podpisu stavkovnega dogovora ni mogoče pričakovati rešitve ključnih problemov. / Foto: Tina Dokl

Nova napoved stavke v Pošti

Sindikat poštnih delavcev je začetek stavke napovedal za 11. november, potekala pa bo v vseh objektih, deloviščih in delovnih mestih Pošte Slovenije in njenega invalidskega podjetja.

Zniževanje zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnih mest na Pošti Slovenije in zaposlovanje tujcev ni prineslo želenih rezultatov, ti ukrepi so le botrovali zaposlitvam manj kakovostnega kadra in posledično še večjemu nezadovoljstvu zaposlenih ter odhodu delavcev z večletnim stažem, ugotavljajo v Sindikatu poštnih delavcev. »Prišli smo do točke, ko je strah pred odhodom novozaposlenih tako velik, da jim nadrejeni rajši ne nalagajo dela,« opozarjajo.

V Pošti Slovenije so prepričani, da je februarja podpisan stavkovni dogovor dober in ustrezno ureja številne izboljšave s področja ekonomskih in socialnih pravic zaposlenih.

Kranj – Svet Sindikata poš­tnih delavcev (SPD) je pred dnevi ocenil, da v okviru običajnega socialnega dialoga s poslovodstvom Pošte Slovenije ni mogoče utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj in uvedbe potrebnih sprememb za ureditev kadrovskih razmer v družbi, zato je znova napovedal stavko zaposlenih v Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju IPPS. Stavka se bo začela 11. novembra, torej slabih devet mesecev po podpisu dveletnega dogovora o stavkovnih zahtevah, s katerim so 18. februarja letos odpovedali tedaj napovedano stavko. Novembrska stavka bo po napovedih sindikata potekala v vseh organizacijskih enotah Pošte Slovenije, razen v strokovnih službah, preklicali pa jo bodo, če oba delodajalca prisluhneta in ugodita njihovim zahtevam. Stavkovne aktivnosti bodo izvajali po presoji in odločitvi stavkovnega odbora. Vodstvo družbe pa odgovarja, da je večina zavez iz februarskega dogovora že realizirana ali v izvajanju, za izpolnitev nekaterih zavez pa je potrebno več časa, s čimer sta se strinjala oba poštna sindikata, tudi SPD. Zdaj bodo s sindikatom spet skušali zbližati stališča in skleniti sporazum, da do stavke vendarle ne bi prišlo.

V SPD pravijo, da so vprašanja uresničevanja ekonomsko-socialnih pravic in interesov iz dela skušali rešiti po mirni poti v okviru socialnega dialoga s Pošto Slovenije, ki se srečuje s težavami tako pri iskanju novih zaposlenih kot pri izbiri ustreznega kadra, in sicer zaradi neprivlačnosti delodajalca.

Delo na področju dostave je namreč težaško, na prostem in izpostavljeno različnim nevarnostim, na področju manipulacije pa izjemno raznovrstno in zahtevno ter v prisilni drži, razlagajo. »Poslovodstvo Pošte Slovenije je v okviru socialnega dialoga v preteklih mesecih zavrnilo predloge SPD in se o njih ni bilo pripravljeno dogovoriti. V SPD ocenjujemo, da v okviru običajnega socialnega dialoga ni mogoče utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj in uvedbe potrebnih sprememb za ureditev kadrovskih razmer,« so v sindikatu predstavili razloge za novo napoved stavke.

V SPD so tudi poudarili, da je v družbi prihajalo do kontinuiranih kršitev delovnopravne zakonodaje, saj zaposlenim ni bila omogočena izraba dopustov v skladu z zakonom, prav tako ne 11-urni počitki, v mnogih primerih pa prihaja tudi do preseganja dovoljenega števila nadur. Niti zniževanje zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnih mest na Pošti Slovenije in zaposlovanje tujcev ni prineslo želenih rezultatov, ugotavljajo v SPD, kjer menijo, da so ti ukrepi zgolj botrovali zaposlitvam manj kakovostnega kadra in posledično še večjemu nezadovoljstvu zaposlenih ter odhodu delavcev z večletnim stažem. »Prišli smo do točke, ko je strah pred odhodom novozaposlenih tako velik, da jim nadrejeni rajši ne nalagajo dela,« opozarjajo v sindikatu.

V sindikatu od Pošte Slovenije zdaj zahtevajo, da se v letu 2020 število zaposlenih poveča za tristo, kar bo zagotavljalo izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur ter končalo kršenje delavskih pravic. Zahtevajo tudi dvig plač za deficitarna delovna mesta, ker da je zdajšnja glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka. Med drugim se povečuje obseg in zahtevnost opravil (vse večji sortiment nalog iz bančništva, loterije, prodaje, poštnih storitev, logistike ...), iz leta v leto se viša povprečna starost delavcev, zaradi narave dela in premajhnega števila delavcev pa se urniki dnevno spreminjajo, kar onemogoča normalno življenje tudi v zasebnem delu življenja.

Vodstvo Pošte Slovenije pa poudarja, da je bilo s februarskim dogovorom o stavkovnih zahtevah med drugim dogovorjeno, da v primeru njegovega spoštovanja s strani delodajalca reprezentativna sindikata v letu 2019 in 2020 ne bosta postavljala dodatnih zahtev s področij, ki jih dogovor ureja. »Pošta Slovenije nobene zaveze iz dogovora ni pustila odprte. Večina zavez je že realiziranih ali so v izvajanju, nekatere pa se bodo (zaradi za to potrebnega časa) izvajale dlje, s čimer sta se strinjala oba sindikata, tudi SPD. Vrednost vseh sprejetih zavez v dogovoru znaša 17 milijonov evrov,« so razložili in napovedali, da bodo še naprej vlagali vse napore v izvrševanje sprejetega dogovora. Prepričani so namreč, da ta ustrezno ureja številne izboljšave s področja ekonomskih in socialnih pravic zaposlenih.