V Centru Korak sta direktorica Mateja Korošec in varuh človekovih pravic Peter Svetina opozorila na sodelovanje pri skrbi za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. / Foto: Tina Dokl

Med čakanjem v vrsti marsikdo tudi umre

V kranjskem Centru Korak uspešno pomagajo pri rehabilitaciji oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, žal pa že dlje časa ugotavljajo, da marsikdo, ki čaka na pomoč, te nikoli ne dočaka.

Kranj – Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj dopoldne obiskal Varstveno-delovni center Kranj, nato pa si je ogledal tudi prostore Centra za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Korak. »V okviru obiskov po Sloveniji smo si danes ogledali dve kranjski ustanovi, zanimalo pa nas je predvsem, kako skrbijo za tiste, ki so vanju vključeni, in seveda tudi, kako spoštujejo njihove pravice. Zjutraj smo se najprej seznanili z delom v enotah Varstveno-delovnega centra, kjer nas je zanimalo zlasti, kako prihajajo na delo, pa tudi, ali so zadovoljni z bivanjem in počutjem. Nato smo si ogledali Center Korak, tu pa nas je zanimalo predvsem, kakšno je delo z osebami, ki okrevajo po možganskih poškodbah. Nekaj podobnih institucij smo v zadnjem času že obiskali, danes pa smo znova dobili potrditev, da ti ljudje resnično ne sodijo v klasične varstveno-delovne centre, ampak potrebujejo drugačno storitev,« je namen obiska v Kranju razložil varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je bil z videnim zelo zadovoljen.

»Po pogovorih z uporabniki ter strokovnimi delavci obeh institucij lahko rečem, da smo z videnim zadovoljni. Uporabniki so povedali, da imajo možnost izraziti svoje želje in da so v veliki meri tudi upoštevane. Nihče ni omenil česa, kar bi nakazovalo na kršenje njihovih pravic. Ponovno pa želim poudariti, da država mora vzpostaviti mrežo centrov za osebe po pridobljeni možganski poškodbi, saj v večini države nimajo možnosti za storitve, ki bi bile zanje primerne. V Kranju možnost teh storitev je, dejstvo pa je, da so čakalne vrste zelo dolge, zato se vključujejo v druge institucije, kjer pa nimajo toliko primerne pomoči oziroma storitev. Zato bomo o tem obvestili tako ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot ministrstvo za zdravje ter jih seznanili s konkretnimi težavami,« je tudi povedal Peter Svetina.

»V zadnjem času sem že večkrat povedala, da v kratkem pričakujemo razpis za širitev koncesije. Koncesijski akt je bil že izdan. S tem bomo lahko vključili nove uporabnike. Trenutno imamo namreč trideset uporabnikov, želimo pa si vsaj še dvajset novih mest. Na čakalni listi je okoli trideset takšnih, ki si želijo našo storitev, žal pa jih je kar nekaj v času, ko so čakali na vstop k nam, tudi že umrlo ali so našli druge rešitve. Stanje je že nekaj časa nevzdržno, nekateri na storitve čakajo več let,« je pojasnila direktorica Centra Korak Mateja Korošec, ki si v skrbi za osebe po pridobljeni možganski poškodbi želi tudi več povezovanja.

»Pomembno se nam zdi, da bi naš koncept, ki je strokovno utemeljen in temelji na potrebah uporabnikov, šel v mrežo povezovanj po vsej državi. Pri tem bo treba zagotoviti tudi boljše povezovanje med pristojnima ministrstvoma, saj naši uporabniki, poleg psihosocialne rehabilitacije potrebujejo tudi zdravstvene storitve,« je ob obisku varuha človekovih pravic tudi poudarila direktorica Centra Korak Mateja Korošec.