Sprejeli prostorski načrt za Jelovico

Najdaljše razprave je bil na septembrski seji občinskega sveta v Preddvoru deležen podroben prostorski načrt za območje Jelovice, ki je nastajal deset let. Svetnike skrbijo demografski vplivi zaradi načrtovane stanovanjske gradnje.

Koliko časa bo na Jelovičinem zemljišču za žago še smelo gostovati preddvorsko nogometno igrišče, je bilo slišati svetniško vprašanje. Gregor Benčina je zagotovil, da so dobrodošli, dokler se ne bo začela selitev proizvodne dejavnosti na južni del območja.

Preddvor – Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Jelovice je bil v drugi obravnavi, prva je bila še v prejšnjem mandatu, ves postopek pa je trajal polnih deset let. Druge obravnave dokumenta se je udeležil tudi direktor Jelovice Gregor Benčina in povedal, kako je pred leti podjetje ostalo brez dela zemljišč, ki so bila denacionalizirana, in so z namenom ohranitve tovarne kupili druga stavbna zemljišča ter začeli postopek pridobivanja dokumentacije, ki bi jim omogočila razvoj. V prostorskem dokumentu je predvideno, da bi se proizvodnja preselila na južni del območja, na severnem pa bi zgradili naselje individualnih hiš in večstanovanjskih objektov, ki bi tvorili novo jedro Preddvora. Benčina je še dodal, da je bila Jelovica še leta 2007 propadajoče lesno podjetje, a ni propadlo, kot so mnoga sorodna, temveč je danes uspešno pri proizvodnji nizko energijskih hiš, od katerih gre večina v izvoz. So tudi energetsko samozadostni, okoljsko prijazni in zaposlujejo okoli sto ljudi. Kot uspešno podjetje so bili letos deležni več pomembnih obiskov: dveh predsednikov države, štirih ministrov, od tega dveh tujih, številnih tujih gospodarstvenikov, oktobra jih obiščejo podjetniki iz Rusije in Finske. Pošalil se je, da Jelovico obiskujejo kot majhnega posebneža, povsem resno pa je prepričan, da Jelovica tudi kraju prinaša nekaj dobrega.

Območje Jelovice po fazah

Urejanje območja Jelovice je zasnovana fazno. Najprej bodo preselili proizvodnjo z zdajšnjega območja proti jugu, nato se bo lahko začela gradnja stanovanjskega dela s 150 stanovanjskimi enotami (120 stanovanj bo v večstanovanjskih stavbah, predvidenih je še trideset stanovanjskih hiš). Svetniki so dobili odgovor, da v Jelovici želijo, da bi bili to Jelovičini objekti. Stanovanjsko naselje bo z ostalim Preddvorom povezano s križiščem na zdajšnjo vpadnico, v naselju bo tudi veliko zelenih površin, poskrbljeno bo za dovolj parkirnih mest, v večstanovanjskih objektih na severu območja bo prostor tudi za morebitne dejavnosti družbenega standarda.

Svetnike pa najbolj vznemirja vprašanje, kaj tako veliko novo naselje pomeni za družbeno infrastrukturo v občini: za vrtec, šolo in zdravstveni dom, kjer so že zdaj na tesnem, povečano število prebivalstva pa bo to stisko še okrepilo. Svetniki tudi pripominjajo, da bo tudi za Jelovico ovira pri prodaji njihovih stanovanj, če ob njih novim prebivalcem ne bodo zagotovljena mesta v vrtcu, zdravstvena oskrba in podobno. Zato jih je zanimala tudi dinamika gradnje in kako ji bo občina sledila z morebitnimi investicijami, z rahlim nezaupanjem na to gledajo svetniki, češ da se vpliv občine s sprejetjem tega dokumenta konča. Borut Ulčar iz družbe, ki je izdelala prostorski dokument, je opomnil, da ne bo vse zgrajeno naenkrat in tako tudi demografski vplivi ne bodo prišli iznenada.

Izdelajo naj demografsko študijo

Kakšna bo dinamika, zdaj načrtovalci še težko rečejo, v prvi fazi bodo nemara dobili petdeset stanovanj. Vsi bomo v škripcih, če investitorju in občini ne bo uspelo zagotoviti celotnega družbenega standarda, so menili svetniki in zahtevali, da se pripravita demografska študija za naslednjih pet let in ocena prihodnjih družbenih investicij. Odlok o OPPN za Jelovico so naposled sprejeli soglasno in se tudi strinjali s predlogom župana Roka Robleka, da v prihodnjih tednih svetniki opravijo uradni obisk v Jelovici.