Zornica v Crngrobu

Škofja Loka – V nedeljo, 1. septembra, ob 5. uri zjutraj bo v Crngrobu dogodek Zornica v Crngrobu. Nastopili bodo Agata Pavlovec, Barbara Kanc, Bojan Trampuž, Franci Krevh, Janez Jocif, Kristina Martinc, Maja Šubic, Marjanca Jocif, Marta Močnik Pirc in Una Košir. Lahko se pridružite tudi pohodnikom, ki bodo proti Crngrobu krenili ob 4. uri izpred Name v Škofji Loki.