Urejajo dodatno učilnico

Begunje – Na Podružnični šoli Begunje začenjajo urejanje dodatne učilnice v tamkajšnji podružnični šoli; 150 tisoč evrov vredno pogodbo je radovljiški župan Globočnik z izbranim izvajalcem podpisal prejšnji teden. Dela bodo obsegala preureditev prostorov pritličja in mansarde v severozahodnem delu šole. V tem delu šole bodo prenovljene sanitarije in garderobe za uporabnike telovadnice ter urejen prostor za dodatne dejavnosti šole. Večino del bodo opravili v času poletnih počitnic.