V nedeljo volitve v svet KS Pirniče

Medvode – V nedeljo bodo potekale nadomestne volitve za volilne enote 1, 3 in 4 v Krajevni skupnosti Pirniče. Na novembrskih lokalnih volitvah je bilo namreč v svet KS izvoljenih le šest namesto predvidenih devetih članov. V eni od enot ni bilo nobenega kandidata za dve prosti mesti, v drugi pa je kandidirala le ena kandidatka. Poleg tega je bil v svet KS izvoljen tudi Ivo Rep, ki je nato postal medvoški podžupan in je zaradi nezdružljivosti funkcij odstopil z mesta člana sveta.