Zagotavljanje varnega delovnega okolja

Škofja Loka – Inšpektorat za delo prireja brezplačne delavnice o zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. V petek, 15. marca, bo delavnica v Škofji Loki, in sicer od 11. do 14. ure v prostorih upravne enote na Poljanski cesti 2. Obravnavali bodo teme o zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja z namenom preprečevanja delovnih sporov, preventivne zdravstvene preglede in pripravo izjav o varnosti z oceno tveganja.